Maandbericht wiskunde januari 2020

       

1. Vakgerichte informatie

 • Modernisering secundair onderwijs
  Intussen worden finaliseren de ontwikkelcommisies de eindtermen (tweede en derde graad 3 finaliteiten) en de specifieke eindtermen (SET). 
  Van zodra de valideringscommissie de eindtermenen en SET hebben gevalideerd kan worden gestart (maart?) met de ontwikkeling van de leerplannen voor tweede graad.
  Het lerend netwerk eerste graad a-stroom zal plaatsvinden in de maand februari. Meer info volgt.

 • PISA
  Programme for International Student Assessment (PISA) is een internationaal vergelijkend onderzoek op initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
  PISA test 15-jarigen op hun leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid, ongeacht waar ze zich bevinden in het onderwijssysteem.
  In de media werd er de voorbije weken veel aandacht aan besteed. Meer info kun je hier vinden.
   

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

 • Nascholing Mathematiseren

Op 18 maart 2020 (14-16 uur) is er in het Heilig Hartinstituut Heverlee (Blok J) een nascholing over mathematiseren en oplossen van problemen. Dit is een verplicht onderwerp in onze leerplannen kso/tso van de 3e graad.
In deze nascholing worden een aantal opdrachten voorgesteld. De nadruk ligt hier op de praktische uitwerking van een opdracht. Hoe pak je het aan om de leerlingen in groepjes zo efficiënt mogelijk, correct en zelfstandig te laten werken?
Meer info kun je vinden op onze website nascholing.

 

 • Aanvangsbegeleiding door de diocesane pedagogische begeleidingsdienst (DPB)
  Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Jouw school heeft de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven. Eens ingeschreven zal ik met jou contact opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk coachingsgesprek in jouw school. Verdere info vind je ook bij je directie/mentor, in de rubriek vakoverstijgende informatie en via deze rechtstreekse link.

 

2.2 Extern aanbod

 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen

  Meer info zie website nascholing.
   

 • Focus op wiskunde
  Op 29 januari 2020 organiseert Thomas More (Vorselaar) opnieuw een studienamiddag ‘Focus op wiskunde’ voor leraren wiskunde van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en van het GO! Je kan een keuze maken uit boeiende praktijkworkshops.
  Meer info kun je vinden op de website.
   

 • Mathelo
  Wiskundeleraren kunnen nog dit schooljaar, individueel of in team, op school of thuis, op een tijdstip naar keuze een aantal nascholingen volgen als webcursus via het internet.
  In de online nascholing “Data en onzekerheid” besteden wij aandacht aan de implementatie van de nieuwe eindtermen in de eerste graad voor statistiek, samen met de transversale eindtermen voor onderzoeks- en digitale-competenties.
  Volgende onderwerpen komen aan bod:
  verzamelen van data en datasets; categorische en numerieke data; informatie halen uit tabellen en diagrammen; misleidende grafieken; turven en opstellen van frequentietabellen;
  grafische voorstellingen van data: staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, dotplot en stengelbladdiagram;  
  centrum- en spreidings-getallen: mediaan, gemiddelde, modus en variatiebreedte;
  datasets onderling vergelijken; een statistisch onderzoek uitvoeren met leerlingen.
  Bijzondere aandacht voor het gebruik van de ICT-tools GeoGebra en Excel bij het verzamelen, ordenen en grafisch voorstellen van data en het bepalen van de centrummaten.
  In de totaal herwerkte webcursus “GeoGebra 6 van A tot Z" worden de talrijke toepassingsmogelijkheden van GeoGebra uitvoerig toegelicht. Met een handleiding van ruim 250 pagina’s en bijhorende GeoGebrabestanden is deze cursus een onmisbaar naslagwerk voor elke wiskundeleraar. In de tiendelige webcursus “Ruimtemeetkunde met GeoGebra 6” worden de gebruiksmogelijkheden van de nieuwste 3D-versie van GeoGebra uitvoerig besproken aan de hand van concrete didactische voorbeelden en lesactiviteiten.
  Meer info en inschrijven via de website mathelo.

 • Pi- en Pi(en)-dag
  Tijdens de algemene vergadering van de UNESCO op 26 november 2019 werd 14 maart officieel uitgeroepen als dé internationale dag van de wiskunde.
  Pi- en Pi(en)-dag op 14 maart 2020 in het Planetarium te Brussel in een organisatie van de VVWL.
  Meer informatie zie website VVWL.
   
 • CNO
  Overzicht nascholingen wiskunde is hier te vinden.  
   

2.3 Activiteiten

 • Wiskundeolympiade
  Eerste ronde (in de school) vindt plaats op woensdag 15 januari 2020. Meer informatie en oefenmateriaal op de website van de wiskundeolympiade.
   

2.4 Varia

 • Communicatie met de vakbegeleiding
  Om een vlotte communicatie te verzekeren tussen de vakbegeleiding en de vakgroep (vakcoödinator) zou ik nogmaals willen vragen om mij een correct (thuis of school) e-mailadres te bezorgen én de vakverslagen te mailen.

Heb je zelf suggesties rond de ondersteuning van wiskunde (die je eventueel wenst te delen met je collega's), aarzel dan niet om mij te contacteren of ze mij te bezorgen zodat ik ze kan publiceren via de maandberichten!

Met vriendelijke groet

Michel Bogaerts
Pedagogisch begeleider wiskunde aartsbisdom Mechelen-Brussel.

michel.bogaerts@katholiekonderwijs.vlaanderen