maandbericht OKAN april en mei 2018

Eerstvolgende netwerkmomenten: Save the date

Vervolgcoaches Regio Mechelen-Brussel: data en info zie maandberichten september

Woensdagvoormiddag 16/5/18 - Cardijnzaal

 Vakbegeleider Frans,Mia Vanden Waeyenbergh, zal ons vervoegen om dieper in te gaan op mogelijke leertrajecten rond Frans

 

Coördinatoren Okan Vlaanderenbreed

 Woensdag 3/04/18 van in de Guimardstraat 1 in Brussel (meer info bij Ann Devos)

  De insteek van deze bijeenkomst is doorstroming en alles wat ermee samenhangt.

Inspiratie

Toolkit Raad van Europa

Deze toolkit biedt je handige hulpmiddelen om in taalondersteuning te voorzien. Je vindt er achtergrondinfo en begroetingen in verschillende talen (Arabisch, Koerdisch, Perzisch, Somalisch). Verder kan je er ook tools downloaden om schrijfoefeningen te organiseren op basisniveau. Je vindt er ook teksten voor luister- en leesoefeningen op basisniveau en een lijst met uitdrukkingen voor alledaagse communicatie in NT2.

Extra info vind je hier.

Apps van de VDAB

Op de site van de VDAB vind je enkele gratis apps die handige hulpmiddelen kunnen vormen in het NT2-onderwijs. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld digitaal hun uitspraak oefenen met de app ‘Uitsprekend’. Ook voor kooktechnieken, snijtechnieken en dergelijke meer werd hier gezorgd voor mooi ondersteunend beeldmateriaal.

Extra info vind je hier.

Wegwijs in het secundair onderwijs

In het onderzoeksproject Transbaso werden documenten in verschillende talen ontwikkeld om de huidige structuur van het secundair onderwijs bevattelijk over te kunnen brengen aan ouders en hun kinderen. Je vindt er naast een handige folder, ook een eenvoudig Nederlandstalig schema dat ook beschikbaar is in het Arabisch, Bulgaars, Engels, Frans, Pools, Russisch, Spaans en Turks. Via het videomateriaal kan je het geheel nog beter verduidelijken. Aanvankelijk werd dit materiaal ontworpen in het kader van de overgang van basis naar secundair, maar ondertussen heeft het ook al zijn diensten bewezen bij anderstalige instromers in andere graden van het secundair.

Extra info vind je hier.

KLAAR beeldmateriaal

Sinds enkele maanden biedt de VRT op KLAAR beeldmateriaal aan op maat van leerkrachten en leerlingen van de eerste en tweede graad van het middelbaar onderwijs. Nedbox, een online platform om Nederlands te oefenen waar het CTO aan meewerkt, zal voortaan ook gebruik maken van KLAAR-materiaal.

Extra info vind je hier.

Vormingen

Terugkomdag “(O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs”.

(Boeiend voor: Okan-leraren en vervolgcoaches); 25 mei 2018

De terugkomdag bouwt verder op de studiedag en staat volledig in het teken van professionalisering, expertisedeling en netwerking rond specifieke thema’s zoals taalverwervingsprocessen, flexibele leerwegen, ondersteuning en begeleiding van analfabete en/of semi-gealfabetiseerde leerlingen, screening en intake in het basisonderwijs, materiaalontwikkeling, …. .

De terugkomdag vindt opnieuw plaats in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel. Deelname is gratis. Verdere info volgt later.

Vormingen

 

Overal taal(leren): hoe alle kansen grijpen?!(CTO)

(Boeiend voor: Okan-leraren en vervolgcoaches); 26 april 2018

Taal leer je niet alleen op school. Ook buiten de school liggen veel taalkansen. Hoe kan je die zo breed mogelijk binnenhalen?

Extra info vind je hier.

Aarzel niet om jullie eigen wensen en verlangens (bekommernissen, leernoden, kritische bedenkingen) over de netwerkdagen en de nieuwsbrief kenbaar te maken.  Daar staat of valt het geheel mee.

Gerd van Ael     gerd.vanael@katholiekonderwijs.vlaanderen

Ann Devos         ann.devos@katholiekonderwijs.vlaanderen