maandbericht taalondersteuning oktober

Levenslang ler/zen

Uit de resultaten van het internationale PIRLS-onderzoek 2016 die op 5 december 2017 werden bekendgemaakt, blijkt dat Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar minder goed kunnen begrijpend lezen dan tien jaar geleden. Dat oranje knipperlicht kunnen we niet negeren. Daarom willen wij stevig werk maken van een sterker leesonderwijs voor alle leerlingen.  We zetten daar stevig op in met ons aanbod. Twee initiatieven zijn uitgewerkt. Enerzijds een vormingsdag en anderzijds een traject. Voor ieder wat wils!

 

Dag van het Nederlands in de 1ste graad B-stroom

Vrijdag 12 oktober 2018 

 

Ook als leraar Nederlands in de eerste graad b-stroom ondervinden we dagelijks dat veel leerlingen moeite hebben met leesbegrip en vaak ook met technische leesvaardigheid. Als leraar zetten we in onze lespraktijk daarom dagelijks in op leesvaardigheid en leesbegrip. We proberen ook het leesplezier bij onze leerlingen te stimuleren. Hoe beter en liever onze leerlingen lezen, hoe meer kansen ze hebben op studiesucces.  

Met deze dag rond leesvaardigheidsonderwijs in de b-stroom willen we leraren Nederlands van de eerste graad b-stroom en leraren basisonderwijs met concrete praktijkvoorbeelden inspireren en stimuleren om hun leesonderwijs nog verder uit te bouwen. 

  • Werkwinkel 1: Als lezen een opdracht wordt. Leesproblemen bij anderstalige leerlingen

            Stien Fonteyn 

  • Werkwinkel 2: Begrijpend lezen stimuleren bij leerlingen uit het bso: geen koud kunstje, maar een aan te leren kunst

           Barbara Axters, en Christel Van Vreckem

  • Werkwinkel 3: Boeken breder bekeken & Van (beeld)sonnet tot stripgedicht. Poëzie in de klas is niet saai!

          Margot Van Dingenen - Sieglinde Vanhaezebrouck

  • Werkwinkel 4: De bouwstenen van beeldtaal

          Bert Pieters

  • Werkwinkel 5: Het P-project: Onderwijs van de toekomst. Autonomie, betrokkenheid en competentie-bevorderende werkvormen in de B-stroom & Liever en beter leren voor alle leerlingen van de klas

          Anneke Jeurissen en Tamara Lenzen - Evelien D'Hanis

Meer informatie vind je hier.

 

Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! - leraren L5 t/m eerste graad SO

 

Donderdag 25 oktober 2018 Van 09:00 tot 16:00

Maandag 19 november 2018 Van 09:00 tot 12:00

Dinsdag 5 februari 2019 Van 09:00 tot 12:00

Maandag 29 april 2019 Van 09:00 tot 12:00

 

Wie deelneemt mag zich verwachten aan actief leren. Het traject start in grote groep (inspiratiedag), daarna wordt verder gewerkt in kleine groep en op individuele basis. De vorming wordt ondersteund met werkvormen en materialen die het leren van de deelnemers faciliteren en die de interactie tussen de deelnemers ten goede komt. 

De inspiratiedag bestaan uit een presentatie in grote groep (met een afwisseling van onderzoeksresultaten, praktijkvoorbeelden …) met tussenin reflectiemomenten.  

In de lerende netwerken gaan de deelnemers actief samen op zoek naar antwoorden op leervragen. Begeleiders zorgen voor de nodige achtergrondinformatie en voor de begeleiden van de werkvormen.  

De ondersteuning op school bestaat uit persoonlijke coaching en reflectie.  

  • Inspiratiedag Begrijpend lezen

           Kennismaken met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. 

          Kennismaken met kaders voor een krachtige leeromgeving voor begrijpend lezen.  

         Ontdekken van enkele manieren om de kaders te vertalen naar de klaspraktijk. 

  • Lerend netwerk begrijpend lezen

           Leervragen stellen over begrijpend lezen en zoeken samen met andere deelnemers naar antwoorden. 

           Verdiepen op een interactieve manier hun kennis over begrijpend lezen. 

           Uitwisselen over leerervaringen. 

  • Ondersteuning op de school

           Goede praktijken proberen uit in de eigen klas. 

           Inspireren van collega’s

Meer informatie vind je hier.

 

Vanaf volgende maand kan je weer maandelijks genieten van sprankelende getuigenissen vanuit onze eigen scholen!