maandbericht Taalondersteuning november

De collega’s Voeding-Verzorging co-teachen niet enkel met een taalcoach tijdens dit ene lesje, maar ze betrekken Team Taal ook nauw bij hun projectwerking

Op ZAVO ontmoeten leerlingen met tientallen verschillende moedertalen elkaar. Velen van die leerlingen hebben niet één, maar meerdere moedertalen. Deze (super)diverse realiteit vormt een grote uitdaging. We zien ze tegelijk als een kans.

In mijn hoedanigheid van taalcoach heb ik vorig schooljaar een mooie samenwerking met de vakgroep (Voeding-)Verzorging tot stand zien komen. Zo’n samenwerking is de vrucht van de grote inspanningen van alle leden van Team Taal die volop inzetten op de bewustmaking van collega’s wat betreft het belang van het aanreiken van taalleerkansen voor alle leerlingen. Wij kunnen onze collega’s bereiken via allerhande workshops – o.a. een door Team Taal gekaapte personeelsvergadering -, via onze maandelijkse nieuwsberichten op de startpagina van SmartSchool, via onze posters in de leraarskamers/kopielokalen en langs onze eigen website waar we interactieve werkvormen, links naar interessante nascholingen, sjablonen, spreek- en schrijfkaders en nog zoveel meer aanbieden.

Zo kan ik dankzij die nauwe samenwerking met de volledige vakgroep Voeding-Verzorging de taalrijkdom van de leerlingen van 3 Voeding-Verzorging in beeld brengen tijdens een met de titularis gegeven les taal en klasklimaat. Deze les zorgt ervoor dat de leerlingen oog hebben voor de taalrijkdom in de klas, maar tegelijk kunnen we die les aanwenden om het belang van het Nederlands op onze school als onderwijstaal, klastaal en algemene omgangstaal tussen leerlingen, personeel en derden te benadrukken.

De collega’s Voeding-Verzorging co-teachen niet enkel met een taalcoach tijdens dit ene lesje, maar ze betrekken Team Taal ook nauw bij hun projectwerking: ze willen spreekplezier en -durf stimuleren met gerichte workshops in samenwerking met Team Taal – zoals een voorleesworkshop voor 4 Voeding-Verzorging en een workshop expressie voor 7 Kinderzorg. Ze doen beroep op de expertise van de taalcoaches tijdens voorbereidende initiatieven voor geschreven versies van de geïntegreerde proef en de presentatie ervan. Bovendien staan deze collega’s erg open voor voorbeelden van didactische processen die gericht zijn op de drie pijlers van taalgericht onderwijs: context, taalsteun en interactie.

“Team work makes the dream work”: samen willen we van onze leerlingen zelfredzame volwassenen maken in een wereld die ons met informatie overspoelt.

Aleide Vanmol, trotse Team Taal-topper