maandbericht plastische opvoeding maart-april 2019

Beste collega

1. Vakgerichte informatie

1.1 De documentatie bij de nieuwe leerplannen Beeld

Tijdens de sessies waarop de nieuwe leerplannen werden geïntroduceerd werden enkele documenten (PPT van de vomring, brief met mogelijke organisatie van de uren, model kijkwijzer, voorbeelden bij de verschillende leerplandoelen volgens het beheersingsniveau van het doel, duiding bij de beheersingsniveau van Bloom) getoond. Deze documenten staan ter jullie beschikking via deze link.

1.2 Vakvergadering

Je kunt steeds op me beroep doen indien je vragen hebt i.v.m. het vak (interpretatie leerplan, evaluatie, didactische werkvormen, differentiatie, jaarplan…) of graag hebt dat ik een vakvergadering bijwoon. Vakvergaderingen kunnen aangevraagd worden per school, scholengemeenschap of regio door een bericht te sturen naar anne.dewulf@katholiekonderwijs.vlaanderen.

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1 Voor leraren plastische opvoeding - Dag van het Beeld/de P.O.

Op verschillende locaties en op verschillende dagen zal de Dag van het Beeld/de P.O. plaatsvinden. Elke locatie met een eigen insteek. 

Antwerpen: 26 maart 2019 inschrijven via deze link .

Via verschillende op elkaar aansluitende workshops doorlopen we een volledig creatief proces waarbij we aandacht schenken aan kunstinitiatie, werken met diverse materialen (2D en 3D), werken met media. Voor leraren van de eerste graad sluit deze vorming aan bij het nieuwe leerplan ‘Beeld’. Er zal doorheen de workshops ook aandacht besteed worden aan het organiseren van opdrachten binnen het tijdsbestek van 1 lesuur.

Heverlee: 30 april 2019 - wordt weldra gepubliceerd op nascholing.be

Hasselt: 23 mei 2019 - wordt weldra gepubliceerd op nascholing.be

Aarzel niet me te contacteren indien jullie meer uitleg wensen of bij vragen.

Anne Dewulf
Pedagogische begeleider
0496 54 01 85
anne.dewulf@katholiekonderwijs.vlaanderen