Maandbericht beeld; plastische opvoeding; artistieke opvoeding september 2019

Beste collega

Ik hoop dat jullie een deugddoende vakantie hebben gehad. Ik hoop ook dat jullie met opgeladen batterijen uitkijken naar een nieuw schooljaar waarin jullie opnieuw bij veel jongeren hun kunstzinnige en culturele skills zullen aanscherpen.

1. Vakgerichte informatie

1.1 De documentatie bij de nieuwe leerplannen Beeld

Tijdens de sessies waarop de nieuwe leerplannen werden geïntroduceerd werden enkele documenten (PPT van de vomring, brief met mogelijke organisatie van de uren, model kijkwijzer, voorbeelden bij de verschillende leerplandoelen volgens het beheersingsniveau van het doel, duiding bij de beheersingsniveau van Bloom) getoond. Deze documenten blijven ter jullie beschikking staan via deze link.

1.2 Vakvergadering

Je kunt steeds op me beroep doen indien je vragen hebt i.v.m. het vak (interpretatie leerplan, evaluatie, didactische werkvormen, differentiatie, jaarplan…) of graag hebt dat ik een vakvergadering bijwoon. Vakvergaderingen kunnen aangevraagd worden per school, scholengemeenschap of regio door een bericht te sturen naar anne.dewulf@katholiekonderwijs.vlaanderen.

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1 HERHALING voorstellen leerplan Beeld

Wie start in het eerste jaar met het vak Beeld (vroeger P.O.) en de voorstelling van het leerplan heeft gemist, kan inschrijven voor een herhalingssessie. Deze sessie geef ik op drie locaties gegeven:

2.1.2 Introductie in het nieuwe leerplan voor de basisoptie Kunst en creatie

Vanaf het schooljaar 2020-2021 zullen de nieuwe leerplannen voor de basisopties in het tweede jaar van de eerste graad in voege gaan. Het leerplan voor de basisoptie Kunst en creatie. Ook deze sessies geef ik op drie locaties:

2.1.3 Save the date

  • Dag van het Beeld (P.O.) op 20 maart 2020.
  • Tijdens het begin van het tweede trimester wordt een vorming gepland i.v.m. evalueren van het vak Beeld

Aarzel niet me te contacteren indien jullie meer uitleg wensen of bij vragen.

Anne Dewulf
Pedagogische begeleider
0496 54 01 85
anne.dewulf@katholiekonderwijs.vlaanderen