maandbericht techniek oktober 2019

1. Vakgerichte informatie

We zijn allemaal nog wat zoekende in functie van evalueren. Toch is er niet zoveel veranderd, althans wat het evalueren op zich betreft. 

De begrippen duiden, begrijpen en hanteren zijn weg gevallen uit het leerplan.

Deze termen kunnen we dus niet meer gebruiken. Op het rapport zullen we terug werken met een eindtotaal op 100.

Geen opsplitsing op het rapport zichtbaar. Wel belangrijk dat we via de evaluatiefiches de sterktes van de leerlingen kunnen aantonen.

Je kan evaluatiefiches zoals vorig jaar opgesteld zeker opnieuw gebruiken, mits weg laten van de begrippen.

We (begeleiders techniek Vlaanderen breed) zijn zelf nog wat zoekende maar je zou als volgt kunnen werken:

Begrippen als ontwerpen – onderzoekjes – vakattitude zijn nu zo wat de belangrijkste uit ons leerplan.

  • Je kan technische vaardigheden onderbrengen bij ontwerpen
  • Kennis breng je onderbrengen bij “onderzoeken” want via onderzoekjes doen ze kennis op
  • Vakattitude spreekt voor zich.

Nu ik zelf terug enkele uurtjes les geef heb ik de kans een en ander uit te proberen.

Ook zit ik binnenkort samen met mijn stuurgroep. Samen proberen we "evalueren" in kaart te brengen. 

Je mag een nascholing verwachten, ergens tweede trimester. Zelf probeer ik een evaluatieportfolio uit te werken, je wordt op de hoogte gehouden.

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1 Eigen nascholingen

STEM doelen binnen techniek, aard, NW, Evalueren van procedurele doelen, onderzoekend leren aanpakken binnen uw lessen.
 

Wanneer? 13 november van 13u tot 16u30

Waar? Vrij Technisch Instituut Leuven· Dekenstraat 3, 3000 Leuven

Op deze nascholing zal je inzicht krijgen in de procedurele doelen  in functie van  het nieuwe leerplan natuurwetenschappen, aardrijkskunde en

techniek A en B-stroom.

- STEM doelen

- Onderzoekend leren en hypothese stellen

- Evalueren van procedurele doelen
 

Sessie 1: STEM-doelen die zowel gelden voor Natuurwetenschappen, voor Techniek als voor Wiskunde dragen bij aan de horizontale samenhang.

Maar wat betekent dit precies?

Sessie 2: Goede onderzoeksvragen en hypotheses formuleren: hoe ga je ermee aan de slag in de klas?

Sessie 3: Evalueren van procedurele doelen uit het leerplan aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek

Schrijf je snel in!

 

2.2 Extern aanbod

Bekijk het aanbod. Hier wordt hard gewerkt aan zeer waardevolle projecten! Bekijk ze in de vakgroep en maak en keuze indien het past in jullie jaarplan.

 

2.3 Varia

Tijd voor iets nieuws, neem een kijkje bij techniekisfun. Deze website gaf ik ook door in het maandbericht voor STEM leraren. Stem goed af op elkaar! 

De lijn tussen techniek en STEM is soms erg dun. Het kan niet de bedoeling zijn dat bundels van techniek worden overgenomen in STEM.

Het is belangrijk met elkaar in gesprek te gaan en de bundels eventueel op elkaar af te stemmen.

Ben je als leerkracht techniek B stroom nog op zoek naar didactisch materiaal in functie van de lessen energie? 

Heb je nood aan een Experimenteerset elektriciteit en een boekje vol uitdagende opdrachten om te experimenteren met stroomkringen

en al het materiaal dat je hiervoor nodig hebt.

Wil je enkel het Experimenteerboekje elektriciteit of Experimenteerdoosje elektriciteit

Hartelijke groet,

Tine Feyaerts

tine.feyaerts@katholiekonderwijs.vlaanderen