maandbericht MO en Esthetica oktober 2019

1. Vakgerichte informatie

We willen dit schooljaar starten met een stuurgroep - lerend netwerk muziek en muziek in artistieke vorming.

We hopen dat van elke scholengemeenschap één of enkele vertegenwoordigers kunnen deelnemen.

We willen leren van en met elkaar.

2. Aankondigingen

Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

Stuurgroep lerend netwerk muziek en muziek in artistieke vorming

Woensdag 23 oktober 2019 van 09:00 tot 12:00
Woensdag 11 maart 2020 van 13:00 tot 16:00

Doelstellingen:
1. Tegemoet komen aan de noden van vakcollega’s
2. Professioneel leren
3. Samenwerkend leren

De leraar maakt het verschil voor de leerling, maar bij wie kan de leraar terecht? Ook de leraar heeft behoefte om te leren, om materiaal uit te wisselen, om van gedachten te wisselen.
Een stuurgroep - lerend netwerk geeft aan leraren veel mogelijkheden.
Veel leraren zijn stevig verankerd in hun school, maar hebben toch het gevoel hebben er alleen voor te staan.
Er is heel wat professionaliteit en collegialiteit en toch ontbreekt iets. Leraren missen een klankbord als het gaat over de inhoud van hun eigen vak. In het slechtste geval is een leraar de enige op school die dat bepaalde vak geeft, in andere gevallen gaat het om een beperkt groepje collega’s.
Een stuurgroep – lerend netwerk kan die leemte invullen.
 

Plaats:

PB Regio Mechelen-Brussel
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen 

Je kan inschrijven via nascholing.be