maandbericht CLIL november 2019

 

 

Op het congres van de Europese dag van de Talen ontving Het College Vilvoorde een EDT-award. 

De leerlingen hadden een liedje in het Engels gemaakt over CLIL. Congratulations aan de leerlingen en hun leerkracht Jan Verlaeckt! 

Neem gerust eens een kijkje op hun YouTube-kanaal.

 

1. CLIL informatie: enkele wijzigingen

  • Een school die een 2e maal een uitbreiding van haar CLIL-aanbod wil aanvragen, moet hiervoor geen dossier meer indienen.
  • De opleidingsvorm 4 (OV4) kan nu ook een aanvraag voor CLIL indienen.

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod Katholiek Onderwijs Vlaanderen

- Activerend CLIL'en (20/11/2019)

Tijdens deze studiedag ligt de focus op activerende en motiverende werkvormen, die de leerlingen aanzetten om de CLIL-taal effectief te gebruiken.

De deelnemers kiezen twee workshops. Meer uitleg per workshop vind je op de site.

Doelgroep: Alle ervaren en startende CLIL-scholen: CLIL-leraren, pedagogisch begeleiders zaakvakken, CLIL, talen, taalbeleid

Datum: woensdag 20 november 2019, 9u - 13u

Locatie: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Inschrijven kan via deze link.

 

- Stopzetting afname APTIS-test bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Leraren kunnen hun taalniveau voor Engels voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven via de APTIS-test officieel laten inschalen en certificeren in een beheersingsniveau van het Europees referentiekader voor talen. Zij kunnen dit doen met het oog op het geven van een zaakvak in CLIL of in het kader van een individueel professionaliseringstraject. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen was tot nu toe een door de British Council erkend testcentrum voor het behalen van het C1-certificaat via een examen. 

De nakende Brexit heeft al gevolgen voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Omwille van het feit dat de regio Vlaanderen niet winstgevend is, wordt het kantoor hier afgesloten en is het niet meer mogelijk om in de toekomst de APTIS-test aan te bieden. 

Op woensdag 6 november 2019 zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen de APTIS-test (nieuwe examens + herkansing) nog éénmaal in Gent afnemen, op woensdag 22 januari 2020 in Antwerpen. 

Op woensdag 22 april 2020 (Gent) is enkel nog herkansing mogelijk. 

Meer info en inschrijving vind je via deze link.

 

2.2 Extern aanbod - POV

Door de opleidingen, die het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen sinds het schooljaar 2013-2014 inricht, kan u meteen ingezet worden in een CLIL-school. Al meer dan 400 leraren volgden de CLIL-masterclass! 

We bieden een driedaags CLIL-bad waarin zowel de basis van de CLIL methodologie als het uitwerken van lessen en CLIL-materiaal aan bod komt. Eivol praktische voorbeelden en tips!

 

 

 

Met vriendelijke groeten

Mia Vanden Waeyenbergh
Pedagogisch begeleider CLIL

mia.vandenwaeyenbergh@katholiekonderwijs.vlaanderen