maandbericht Nederlands november 2019

1. Vakgerichte informatie

Op dinsdag 8 en donderdag 10 oktober vonden de bijeenkomsten voor vakcoördinatoren plaats. We mochten 56 collega's (van 35 verschillende scholen) verwelkomen tijdens de parallelsessies rond 'Taalbeschouwing'. We gingen na wat we uit onderzoek weten over taalbeschouwingsonderwijs, keken naar voorbeelden van goede praktijk en wisselende onderling lessen en ervaringen uit. De ingeschreven leraren vinden hun aanwezigheidsattest terug op nascholing.be. De PowerPoint-presentatie is beschikbaar via de Vakdocumenten Nederlands.

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1 Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel

Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Jouw school heeft de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven. Eens ingeschreven zal ik met jou contact opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk coachingsgesprek in jouw school. Verdere info vind je ook bij je directie/mentor, in de rubriek vakoverstijgende informatie en via deze rechtstreekse link.

 

2.1.2 Nascholingen

 • In de loop van november organiseren we de werksessie rond 'feedback doen werken' voor tweede graad. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
   
 • Een overzicht van alle nascholingen, werksessies en intervisiemomenten Nederlands voor het hele schooljaar vind je via deze link. Inschrijven gebeurt via de directie of coördinatiedienst van je school.
   

2.2 Extern aanbod

2.2.1 Nascholingen en themadagen

 • Op 22 en 23november vindt de jaarlijkse conferentie Het Schoolvak Nederlands plaats. Dit jaar is de Hogeschool Windesheim in Zwolle gastheer. Een programmaoverzicht van de bijeenkomst en abstracts van de lezingen vind je op deze site.
   
 • Jaarlijks kan je met je leerlingen op belevingstocht door de boekenbeurs. Een overzicht van alle schoolactiviteiten vind je via deze link. Je vindt er ook een lesmap die inspiratie geeft om een bezoek voor te bereiden en na te bespreken.

 

2.2.2 Publicaties

 • De provincie Vlaams-Brabant en het OKAN-team van het Sint-Jozefsinstituut uit Betekom ontwikkelden, met de hulp van het Vlaams-Brabantse netwerk van OKAN-scholen, een nieuwe gids om anderstalige leerlingen te ondersteunen tijdens en na hun onthaaljaar. Eerst OKAN. Nu IK KAN! biedt overzichtelijke stappenplannen, fiches, schrijf- en spreekkaders, websites en een beknopt grammaticaoverzicht. Alle informatie vind je op deze site.

 

3. Inspiratie

 • Las je dit jaar het laatste nummer van FONS al? Je kunt het hier downloaden.
   
 • Aan de faculteit Letteren van de KU Leuven ontwikkelden literatuurwetenschappers samen met de Educatieve Master een lespakket dat inzoomt op de grens tussen feit en fictie en op de betrouwbaarheid van verhalen, personages en vertellers. Het pakket bevat analyses van literaire fragmenten van verschillende niveaus. Daarnaast vind je er ook opdrachten voor op de Boekenbeurs zelf en een schrijfopdracht voor achteraf. Het pakket sluit goed aan bij de eindtermen literatuur voor de tweede en derde graad ASO. Je kunt het ook eenvoudig linken aan actuele onderwerpen als 'alternatieve feiten' en fake news.
   
 • Graag brengen we ook de jaarlijkse voorleesweek (16 tot 24 november) onder de aandacht. Op www.voorlezen.be vind je activiteiten, promotiemateriaal, een boekenwijzer en boeiende links die voorlezen koppelen aan media, meertaligheid en leeftijdsgroepen.

 

Vriendelijke groet

Gino Bombeke (pedagogisch begeleider Nederlands tso/kso/aso) - gino.bombeke@katholiekonderwijs.vlaanderen

Gerd Van Ael (pedagogisch begeleider voor de B-stroom) - gerd.vanael@katholiekonderwijs.vlaanderen