Maandbericht wiskunde november 2019

 

1. Vakgerichte informatie

1.1 Aanbevelingen wiskunde

 • Modernisering secundair onderwijs.
  Op 9 oktober was er een eerste ontmoeting in het kader van het lerend netwerk eerste graad a-stroom in het Heilig Hartinstituut in Heverlee. We voorzien eind januari/begin februari een tweede netwerk met onderwijs uitwisseling proefwerken. Meer info volgt via mail.
   

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

Je vindt het overzicht van onze activiteiten op onze website nascholing. Kies links onderaan voor Regio Mechelen-Brussel en vervolgens secundair onderwijs. Via deze weg kan je je ook Inschrijven. Je mag je uiteraard ook aanmelden bij je vakbegeleider.

 • Nascholing: het aanpakken van problemen (eerste graad)  (herhaling)
  Een belangrijke doelstelling binnen ons vak wiskunde is dat leerlingen leren problemen aanpakken én oplossen. Ook in het nieuwe leerplan van de eerste graad is het accent op het kunnen oplossen van problemen niet in belang verminderd, in tegendeel.Hoe kunnen problemen aangepakt worden, wat is er van belang om problemen te kunnen oplossen en hoe kunnen we leerlingen begeleiden om deze probleemoplossende vaardigheden onder de knie te krijgen? We gaan aan de slag met verschillende oplossingsstrategieën (heuristieken) en met een heleboel voorbeelden uit de eerste graad.
  In deze actieve nascholing grasduinen we ook in een aanbod van uitdagingen voor de enkelen in een klas die zich dreigen te vervelen.
  Datum: woensdag 20 november (13.30-16.30 uur).
  Locatie: Heilig Hartinstituut Heverlee (blok J).
  Meer informatie op onze website.
   

 • Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding Mechelen-Brussel
  Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Jouw school heeft de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven. Eens ingeschreven zal ik met jou contact opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk coachingsgesprek in jouw school. Verdere info vind je ook bij je directie/mentor of via nascholing.be.

 

2.2 Extern aanbod

 • Aanbod wiskunde Katholiek Onderwijs Vlaanderen (algemeen klik hier)
  Raadpleeg voor meer informatie over onderstaande nascholingen wiskunde de website.

 • Coöperatief Leren voor leerkrachten wiskunde secundair onderwijs d.m.v. Kagan structuren
  We voelen in onze lessen dikwijls de nood om samenwerkende werkvormen toe te passen. We denken hierbij aan binnenklasdifferentiatie en aan een sterkere betrokkenheid en motivatie van onze leerlingen. Ook zal vanuit de modernisering so de nood naar activerende en samenwerkende werkvormen toenemen nu we via de nieuwe leerplannen genoodzaakt worden om gericht te remediëren, te verdiepen en te verbreden in onze lessen.
  Doelstellingen:
  -Visie op Kagan coöperatief leren;
  -Kagan structuren leren kennen en toepassen;
  -Inzicht verwerven hoe je via het Kagan-concept kan werken aan de verwerking van kennis en informatie, communicatie- en denkvaardigheden, alsook groepsdynamische processen.
  Meer informatie kun je hier vinden.
   

2.3 Activiteiten

 • Dagen van de wiskunde
  -tweede en derde graad: zaterdag 16 november 2019 van 9 tot 13 uur;
  -eerste en tweede graad: zaterdag 23 november 2019 van 9 tot 13uur.
   

 • Wiskunde B-dag
  De jaarlijkse wiskunde B-dag vindt dit schooljaar plaats op vrijdag 22 november. Dit initiatief biedt leerlingen met zes of meer lestijden de kans om in team een ganse dag aan een open onderzoeksopdracht te werken.
  Meer informatie (met ondermeer een archief van opdrachten van voorbije schooljaren) is te vinden op hun website wiskunde B-dag.
   

 • Wiskundeolympiades
  De jaarlijkse wiskundeolympiades JWO en VWO eerste ronde (in de school) vinden plaats op woensdag 15 januari 2020. Deadline inschrijvingen is 25 november;
  Raadpleeg de website voor meer informatie en leuk oefenmateriaal voor je leerlingen.

   

2.4 Varia

 • Communicatie met de vakbegeleiding

  Om een vlotte communicatie te verzekeren tussen de vakbegeleiding en de vakgroep (vakcoödinator) zou ik nogmaals willen vragen om mij een correct (thuis of school) e-mailadres te bezorgen én de vakverslagen te mailen.
   

 • Heb je zelf suggesties rond de ondersteuning van wiskunde (die je eventueel wenst te delen met je collega's), aarzel dan niet om mij te contacteren of ze mij te bezorgen zodat ik ze kan publiceren via de maandberichten!

 

Met vriendelijke groet
Michel Bogaerts
Pedagogisch begeleider wiskunde aartsbisdom Mechelen-Brussel.
michel.bogaerts@katholiekonderwijs.vlaanderen