Maandbericht handel bso en tso november 2019

Beste collega

Hierbij vind je het maandbericht van november 2019 voor het studiegebied Handel bso-tso. 

1. Vakgerichte informatie

1.1 Uitwisselingsplatform lesmateriaal  op Smartschool (herhaling)

Het uitwisselingsplatform op Smartschool is uitgebreid tot alle studierichtingen bso/tso van het studiegebied Handel. Het platform werkt volgens het principe: wie materiaal (toetsen, taken, examens, projecten, ....) wil delen, mailt deze digitaal naar mij (johan.fouquaert@katholiekonderwijs.vlaanderen). Ik post ze op het platform. Je krijgt van mij een login waarmee je al het materiaal dat anderen hebben ingestuurd kan lezen, downloaden, bewerken.

Er staat reeds heel wat materiaal op het plaform. Om het geheel overzichtelijk te houden, hebben we structuur in het platform gebracht. Daarom vraag ik je om volgende syntaxis in de naamgeving van je documenten te gebruiken:

Voor de leerplannen van de bso-studierichtingen die in competenties zijn geschreven vermeld je in de mail de studierichting/basis - of keuzemodule

Leerjaar_competentie_doelstellingnummer_naam leerkracht

Voor de leerplannen van de overige studierichtingen (basisoptie/beroepenveld 1e graad, tso 2e/3e graad Handel, BI, ST vermeld je in de mail de studierichting

Leerjaar_deel_doelstellingsnummer_naam leerkracht

Dit maakt het ook voor mij transparanter om de documenten op de juiste plaats te posten.

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1  Netwerksessies voor bso- en tso handelsonderwijs

Ik organiseer tijdens de maand november/december netwerkmomenten voor alle studierichtingen bso-tso handelsonderwijs om toelichting te geven rond de matrix van de hervorming secundair onderwijs, doorlichting 2.0 binnen handelsonderwijs en uitwisseling evaluatiemateriaal. 

  • Het netwerk voor leraren Bedrijfseconomie 2e gr Handel tso, 3e graad Handel tso en 3e graad Boekhouden-informatica tso gaat door op woensdag 13 november 2019 van 10u tot 12u in de lokalen van de begeleidingsdienst, Frederik de Merodestraat 18 te Mechelen. Inschrijven doe je via deze link
  • Het netwerk voor leraren Bedrijfseconomie 2e gr Handel-talen tso en leraren van het vak Secretariaat van de 3e graad Secretariaat-talen tso gaat door op woensdag 20 november 2019 van 10u tot 12u in de lokalen van de begeleidingsdienst, Frederik de Merodestraat 18 te Mechelen. Inschrijven doe je via deze link
  • Het netwerk voor leraren Administratie en Retail 2e graad Kantoor bso/2e graad Verkoop bso gaat door op woensdag 27 november 2019 van 10u tot 12u in de lokalen van de begeleidingsdienst, Frederik de Merodestraat 18 te Mechelen. Inschrijven doe je via deze link
  • Het netwerk voor leraren Administratie en Retail 3e graad Kantoor bso/3e graad Verkoop bso en keuzemodules/7e specialisatiejaren bso Business Support, Retail & Visual merchandising, Sales gaat door op woensdag 4 december 2019 van 10u tot 12u n de lokalen van de begeleidingsdienst, Frederik de Merodestraat 18 te Mechelen. Inschrijven doe je via deze link

2.1.2 Wijziging leerplannen

In functie van de gewijzigde vennootschapswetgeving en de gewijzigde boekhoudwetgeving zijn de leerplannen Bedrijfseconomie 2e gr Handel, 2e gr Handel-talen, 3e gr Handel, 3e graad Boekhouden-informatica, Office & Retail 2e gr Kantoor en 2e gr Verkoop, Basismodule Office 3e gr Kantoor en 3e graad Verkoop licht gewijzigd. In bijlage van dit maandbericht vindt u een lijst van de wijzigingen per leerplan.

2.2 Extern aanbod

2.2.1 Wikifin start aanbod financiële educatie

Via deze link kan u zich inschrijven voor het Wikifin schoolplatform.

2.2.2 CEBES-nieuws: voor leraren 3e graad Office die met WEB-kantoorsimulatiebedrijf werken, voor leraren die met ODOO werken (nieuw)

In bijlage vind je de nieuwsbrief van oktober van CEBES. 

​2.2.3 Cofep: voor leraren 3e graad Handel tso, 3e graad Office, 7e jaar Business Support

Cofep is het volgende schooljaar al volop aan het voorbereiden. Via deze link krijg je een zicht op de activiteiten van het eerste trimester van 2019-2020.

2.2.4 Ondernemers voor de klas

Welke studiekeuze maak ik best? Welke toekomstmogelijkheden biedt deze richting? Welke job is me op het lijf geschreven? Wat verwachten bedrijven van werknemers? Veel scholieren staan op het punt om keuzes te maken. Keuzes die gepaard gaan met veel vragen.

Vlajo geeft laatstejaars in het secundair en hoger onderwijs dé kans om een antwoord te vinden. Tijdens Vlajo Ondernemers voor de Klas gaat een ondernemer gedurende 2 uur in dialoog met jongeren. Op die manier krijgen leerlingen/studenten een beter zicht op het reilen en zeilen in het bedrijfsleven.

Noteer alvast de datum in uw agenda: 13 JANUARI TOT 6 MAART 2020.

DOELGROEP?
ALLE laatstejaars leerlingen secundair onderwijs (ook de niet-economische richtingen!). Er is nog veel plaats; er staan nog 200 sprekers te popelen om hun ervaringen te delen met 3e graadsleerlingen

INTERESSE?
Stuur een mail naar wendy.smets@vlajo.org met uw schoolgegevens (volledig adres) en studierichting(en) waarmee u graag deelneemt.

2.2.5 Scale Up!: het nieuw businessgame van ODOO

Het ERP-pakket ODOO heeft zopas een nieuw businessgame 'Scale Up!' op de markt gebracht. Aan de hand van 7 zakelijke cases leer je stapsgewijs een eenvoudige verkoopsorganisatie opzetten, een eigen product maken en dit in de markt te zetten met é-commerce en nog veel meer. Het spel leent zich uitermate om het te spelen in het vak Bedrijfseconomie in de 3e graad Handel. Ik plan begin volgend trimester een samenkomst waarin we het spel samen kunnen verkennen.

2.2.6 Doe-dagen Logistiek

RTC Vlaams-Brabant organiseert opnieuw doe-dagen Logistiek voor leerlingen uit de 3e graad bso/tso van het studiegebied Handel. Deze dagen gaan door op donderdag 7 november, donderdag 28 november en donderdag 23 april 2020. Je kan enkel inschrijven voor één van deze dagen om zoveel mogelijk scholen de kans te geven hier op in te tekenen.

Met vriendelijke groet

Johan Fouquaert

Studiegebiedbegeleider Handel bso-tso

0486 63 80 49

Johan.fouquaert@katholiekonderwijs.vlaanderen