maandbericht natuurwetenschappen november 2019

1 Vakgerichte info

1.1 Pedagogische begeleiders wetenschappen

Natuurwetenschappen voor de eerste graad – aspecten levende natuur: Marijke Covens marijke.covens@katholiekonderwijs.vlaanderen

Natuurwetenschappen voor de eerste graad – aspecten niet-levende natuur: Stefaan Lamonte  stefaan.lamonte@katholiekonderwijs.vlaanderen

Natuurwetenschappen: Stefaan Lamonte  stefaan.lamonte@katholiekonderwijs.vlaanderen

Biologie: Marijke Covens   marijke.covens@katholiekonderwijs.vlaanderen

Chemie: Stefaan Lamonte stefaan.lamonte@katholiekonderwijs.vlaanderen

Fysica: Wim Peeters wim.peeters@katholiekonderwijs.vlaanderen  

Wetenschappelijk werk: Stefaan Lamonte stefaan.lamonte@katholiekonderwijs.vlaanderen

1.2     Begeleiding wetenschappen

Leraren en directeurs kunnen een beroep doen op de vakbegeleiding voor pedagogische en didactische thema’s zoals hulp in verband met de interpretatie en implementatie van leerplannen, leerlijnen, evaluatie, onderzoekscompetentie, informatie over de nodige didactische infrastructuur, ondersteuning van beginnende leraren, … voor het onderwijs in de biologie, chemie, fysica, natuurwetenschappen en wetenschappelijk werk.

1.3     Vademecum - vakdocumenten - maandberichten

Voor elk wetenschappelijk vak vind je de gepaste en vakgebonden informatie in drie verschillende documenten:

  • Vakdocumenten: zijn verschillende documenten die specifiek voor het vak zijn opgesteld.
  • Vademecum: bevat informatie, richtlijnen en accenten voor het lopende schooljaar
  • Maandberichten: bevatten informatie voor aso, tso en bso studierichtingen.

Je kan ze hier downloaden.

1.4  Oproep

De maandberichten zijn een manier om pedagogische en didactische tips uit te wisselen, om informatie te bezorgen over nascholingen, wetenschappelijke literatuur en wetenschappelijke weetjes aan te brengen, … Met andere woorden een maandbericht bevat informatie die een hulp kan zijn bij het lesgeven en klashouden.

Wie leuke ideeën en/of interessante tips heeft, kan ze altijd doorspelen. Bij toeval of na lang zoeken vinden we vaak een goed, tot zeer goed fragment/animatie… over thema’s uit de biologie, chemie of fysica. Wie een geschikt fragment vindt, mag de link doorsturen. Vermeld onderwerp en jaar waarin je het gebruikt, dan nemen we dit op in het volgende maandbericht. Ook toets- en of examenvragen mogen steeds doorgestuurd worden.

2 Aankondigingen

2.1     Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1 Nascholingsaanbod

In de maandberichten natuurwetenschappen wordt regelmatig verwezen naar het aanbod van de nascholingen. Je kan deze steeds raadplegen via nascholing.be > Aanbod > regio Mechelen-Brussel > secundair onderwijs. In de maandberichten wordt het aanbod voor NW steeds toegelicht.

2.1.2 Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel

Als nieuwe leraar kan je voorondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Jouw school heeft de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven. Eens ingeschreven zal ik met jou contact opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk coachingsgesprek in jouw school. Verdere info vind je ook bij je directie/mentor of via deze rechtstreekse link.

2.1.3 Werkwinkels rond evalueren van vaardigheden, goede onderzoeksvraag en hypothese stellen, STEM beroepen voor de eerste graad

Op woensdag 13 november 2019 van 13.30 tot 17.00 in Leuven. De drie werkwinkels worden gelijktijdig gegeven en 3 maal herhaald. Link

Tijdens deze werkwinkel kan u ook het materiaal inkijken van de andere workshops die tijdens de inspiratie dag van 22 mei gegeven zijn.

2.1.4 Lerende netwerkgroep Natuurwetenschappen 1° graad A-stroom

Op woensdag 15 januari 2020 van 14.00 tot 16.00.  Link 

We reflecteren samen over de realisatie van het leerplan gedurende  het eerste trimester.

 We wisselen materiaal en ervaringen uit over gebruikte werkvormen en het gebruikte handboek. Wat liep goed? Wat lukte minder goed?

Waar hebben we steun nodig van elkaar en van de begeleiding? Rond welke thema's willen we samen iets ontwikkelen voor volgend trimester? 

2.1.5 Lerende netwerkgroep Natuur en ruimte 1° graad B-stroom

Op woensdag 15 januari 2020 van 14.00 tot 16.00. Link 

We reflecteren samen over de realisatie van het leerplan gedurende  het eerste trimester.

 We wisselen materiaal en ervaringen uit over gebruikte werkvormen en het gebruikte handboek. Wat liep goed? Wat lukte minder goed?

Waar hebben we steun nodig van elkaar en van de begeleiding? Rond welke thema's willen we samen iets ontwikkelen voor volgend trimester? 

2.1.6 Leerplanvoorstelling van het leerplan wetenschappen in de basisoptie moderne talen - wetenschappen in de A- stroom van de eerste graad

Op woensdag 4 maart 2020 van 14.00 tot 16.00 in Mechelen.  Link 

2.1.7 Voorstelling en toelichting bij de basisoptie wetenschappen en sport voor wetenschapsleerkrachten en leerkrachten lichamelijke opvoeding uit de eerste graad van het secundair onderwijs

Op woensdag 4 maart 2020 van 14.00 tot 16.00 in Mechelen.  Link  

Deze sessie wordt verdeeld in 3 groepen:  een deel voor leraars die het deel  LO zullen geven, een deel specifiek voor LO leraars die ook het deel natuurwetenschappen zullen opnemen en een deel voor de leraars die enkel natuurwetenschappen geven. De samenwerking tussen de disciplines komt hier ook aan bod. Spreek met de collega LO af om samen te komen.

2.2     Extern aanbod

2.2.1    Nascholingen CNO (Antwerpen)

Voor meer informatie kan je terecht op de website.

2.2.2    Nascholingen Pedic (Gent) en UGent

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Pedic en via UGent

2.2.3    Nascholingen KHLim (Hasselt)

Voor meer informatie kan je terecht op de website.

2.2.4    Nascholingen KUL

Voor meer informatie kan je terecht op de website.

2.2.5    Nascholingen VUB

Voor meer informatie kan je terecht op de website.

2.3     Varia

2.3.1 Studienamiddag voor leerkrachten wetenschappen in het secundair onderwijs: voorstelling COS-brochure en voorstelling van enkele experimenten met geoorloofde producten.

Op woensdag 6 november 2019 stelt KVCV de vernieuwde brochure voor in de UGent, Campus Schoonmeersen, Voskenslaan 270 – Gent

Inschrijven kan via het e-formulier op de site van KVCV – Onderwijs & Opleidingen

2.3.2 24° Vlaams congres van leraars wetenschappen  

Ons jaarlijks congres gaat ditmaal door op zaterdag 16 november 2018 aan de KU Leuven, Campus Arenberg III, Celestijnenlaan 200 - Gebouw F, Heverlee. Vanaf 1 september kan je op de congreswebsite het programma raadplegen en vanaf 5 september kan je online inschrijven voor de lezingen of workshops van je keuze. Houd er rekening mee dat het aantal deelnemers per workshop beperkt is; wees er dus tijdig bij!

2.3.3 Dag van de wetenschap

De Dag van de Wetenschap is het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen en Brussel. Op de Dag van de Wetenschap richt men de spots op álles wat met wetenschap en technologie te maken heeft.

Enthousiaste wetenschappers uit tal van bedrijven, universiteiten, hogescholen, musea, doe-centra, sterrenwachten en onderzoeksinstellingen bewijzen het je graag aan de hand van verrassende demonstraties, boeiende verhalen én leuke experimenten. Want niet alleen is alles wetenschap, iedereen is ook wetenschapper. Zeker op de Dag van de Wetenschap!

De Dag van de Wetenschap vindt plaats op zondag 24 november 2019.

De Dag van de Wetenschap is een initiatief van de Vlaamse overheid, die van de Dag van de Wetenschap een jaarlijks terugkerend gebeuren maakt. De Dag van de Wetenschap wordt gecoördineerd door Technopolis en georganiseerd in samenwerking met de associaties van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, wetenschappelijke instellingen en verenigingen, musea, bedrijven en federaties.

2.3.4 Vlaamse Olympiades wetenschappen

Meer info en inschrijven.

    Herhalingen (zie maandberichten vorige maand)

Met vriendelijke groeten

De pedagogische begeleiders

Natuurwetenschappen eerste graad – aspecten levende natuur

Marijke Covens, J. Mehaudensstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw – 02 377 19 29 –

marijke.covens@katholiekonderwijs.vlaanderen

Natuurwetenschappen eerste graad – aspecten niet-levende natuur

Natuurwetenschappen  en Wetenschappelijk werk

Stefaan Lamonte, Wijngaardstraat 123, 1703 Schepdaal - 02 377 03 41

stefaan.lamonte@katholiekonderwijs.vlaanderen