Maandbericht Grieks & Latijn november 2019

1. Vakgerichte informatie

De leerplannen voor de basisopties van de eerste graad A- (en B) -stroom, waaronder ook het leerplan klassieke talen, zijn goedgekeurd door de onderwijsinspectie en je vindt de definitieve leerplannen terug in LLinkid of je kan ze raadplegen via de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

Evalueer breed: professionele leergemeenschap klassieke talen – woensdag 5 november 2019 en 19 februari 2020, van 9.30 tot 12.30 uur, Frederik de Merodestraat 18, Mechelen.

Als leerkracht klassieke talen heb je doorgaans een goed beeld van het leerproces dat je leerlingen doormaken. Maar zien de leerlingen dat proces ook? Hoe kan je hen daarin ondersteunen en/of begeleiden? Hoe evalueer je het leer- en groeipoces?  

In november willen we starten met een professionele leergemeenschap. De bedoeling is om je eigen lespraktijk te verbeteren aan de hand van praktijkonderzoek. We zullen vertrekken vanuit één of meerdere onderzoeksvragen die jullie aanreiken. 

We werken vraaggestuurd. Mogelijke vragen zijn …

•          HOE kan je leerplandoelen omzetten in leerdoelen en/of succescriteria?  

•          HOE kan je breed evalueren?  

•          HOE ondersteun je het leerproces van de leerling(en)?  

•          WELKE tools kan je inzetten om ervoor te zorgen dat de leerlingen hun onderwijsleerproces in eigen handen nemen?  

Wil je graag deelnemen aan deze leergemeenschap, schrijf je dan hier in. 

Dezelfde sessies gaan ook door in Hasselt: woensdag 13 november 2019 en 4 maart 2020, van 9 tot 12.30 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt. Inschrijven voor deze sessies, kan je hier.

 

SAVE THE DATE: Wijze lessen voor effectief onderwijs door Tim Surma – woensdag 5 februari 2020, 13.30 – 16 uur, Frederik de Merodestraat 18, Mechelen.

Ben je op zoek naar strategieën die je kan inzetten zodat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger verwerven? Hoe kan je je les op een efficiënte manier organiseren? 

In deze sessie gaat Tim Surma dieper in op de wetenschap van het leren en krijg je handvaten aangereikt om je lespraktijk effectiever te maken.

 

2.2 Extern aanbod

 

2.2.1 Vormingsaanbod PB regio Limburg

Tussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs door Prof. Dr. Christian Laes - vrijdag 10 januari 2020, van 9.30 tot 16.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt

'Levend Latijn' is in. In heel verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het modernevreemdetalenonderwijs. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel kritische reflectie als praktische voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn en Oudgrieks.

Inschrijven kan je hier

 

- (herhaling) Dag van de ICT, donderdag 21 november 2019, van 9.00 tot 16.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt

Tijdens de ICT-dag krijg je de kans om via een algemene en vakspecifieke benadering van dichterbij kennis te maken met het nieuwe ICT-leerplan voor de eerste graad.  Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je hier

 

- (herhaling) SAVE THE DATE – Dag van de talen, donderdag 5 maart 2020, van 9.00 tot 16.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt.

Hou alvast deze datum vrij voor onze derde Dag van talen! Sessies over coöperatieve leerstrategieën, poëzie lezen en uitdagend lesgeven aan cognitief sterke leerlingen zijn al bevestigd. Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je op het einde van het eerste trimester 2019-2020 hier.

 

2.2.2 Overige nascholingen

Dag van de taal (EDUC Days) – vrijdag 22 november 2019, Brussels Expo. Met o.a. een sessie door Prof. Dr. Christian Laes over De kracht van de klassieken. Inschrijven en info over de sessie vind je hier

 

2.2.3 Lezingen

Als kikkers rond een vijver. Griekse kolonisatie van de Middellandse en de Zwarte Zee: lezing door prof. Roald Docter (Universiteit Gent) – donderdag 21 november 2019, 20 uur, Auditorium van het Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, Tongeren. 

 

2.2.4 Tentoonstellingen

- DACIA FELIX. Het roemrijke verleden van Roemenië – 19 oktober 2019 tot 26 april 2020, Gallo-Romeins Museum Tongeren

In 106 na Christus breidden de Romeinen hun Imperium Romanum uit tot de provincie Dacia, het huidige Roemenië. In het kader van Europalia haalde het Gallo-Romeins Museum nog nooit vertoonde goud- en zilverschatten naar België. Ontdek wat Romeinen, maar ook Grieken, Scythen en Kelten naar Dacia dreef! 

Meer info vind je hier

 

- (herhaling) OVIDIUS IN METAMORFOSE – 21 november 2019 – 16 februari 2020, elke dag van 10 tot 17 uur, Universiteitsbibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven.

Een tentoonstelling over het leven en werk van Ovidius met veel aandacht voor de Metamophoses. Meer info lees je hier. Er is ook een educatief dossier, zodat je het bezoek aan de tentoonstelling in de klas kan voorbereiden. 

 

2.3 Varia

- #Greekatwork

Ben je op zoek naar nog een manier om leerlingen te motiveren voor het vak Grieks? De afdeling Grieks van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Taal- & letterkunde, UGent hebben de getuigenissen van oud-studenten Grieks die reeds verschenen zijn op hun Facebookpagina (Afdeling Grieks UGent) gebundeld in een mooieuitgave. Je kan dit boekje bestellen via Berenice Verhelst of via Grieks@Ugent.be

 

- (herhaling) Verteltheater: beleef de verhalen uit de Griekse mythologie                                                  

De verhalen over de Griekse goden blijven boeien. Misschien las je Mythos van  Stephen Fry.In het project Beleef de verhalen uit de Griekse mythologie  geven we de kans aan leerlingen om de verhalen actief in te leven.                                                                                                          

In een eerste deel roepen we de godenwereld van de Olympus op. De leerlingen tooien zich in typische godenkledij en worden de verpersoonlijking van de Griekse goden en godinnen. In het tweede deel  spelen ze een aantal  mythologische verhalen na. De leidraad hierbij is het verhaal van Orfeus en Eurydice.                                                                                                                    Het is een kans om zoveel verschillende verhalen over goden en godinnen, helden en tragische figuren  met elkaar te verbinden. Wij willen dit samen met leerlingen uitvoeren op een originele en creatieve manier.                                                                                                                      

Wie interesse heeft om dit project samen met ons in uw klas te organiseren, neemt contact op met Marc George: m.george@scarlet.be

 

- (herhaling) Trello V.L.O.T.

De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen is gestart met een Trello voor klassieke talen. Dit is een digitale tool om didactisch materiaal te verzamelen. Het bestaat uit 33 borden: per graad vier borden voor Grieks en Latijn: grammatica, cultuur, evaluatie en lectuur. Daarnaast zijn er nog borden artikels, werkvormen, eigen cursussen enzovoort. 

Aanmelden en meer info over dit initiatief vind je hier

 

- Oproep juryleden Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks

Verbeteren van testen allerhande is een hele klus. Maar wat als je tijdens het verbeteren tot interessante gesprekken komt en je ook zelf de ervaring hebt te leren? Dat is wat jureren voor de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks kan betekenen: in een boeiende dialoog met collega’s ben je met de kern van je vak bezig, leer je nieuwe teksten grondig kennen en reflecteer je over wat een vertaling tot goede vertaling maakt. 

Het Certaminacomité doet een beroep op je bereidheid om deel uit te maken van een of meer jury’s van de vier vertaalwedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. Alle informatie over deze wedstrijden vind je op de website www.certamina.be.

Voor de Cicerowedstrijd zijn juryleden nodig voor de tweede ronde. 

De jurering van de klassikale Vergiliuswedstrijd verloopt in twee fasen. Fase 1 bestaat uit een jurydag in Brussel. De juryleden voeren een eerste selectie van de kopijen door. Om zich hierop voor te bereiden wordt de tekst met commentaar en vertaling vooraf toegestuurd. In fase 2 beoordeelt een beperktere groep juryleden de geselecteerde kopijen; de locatie wordt in overleg met de juryleden bepaald.

De jurering van de klassikale Homeroswedstrijd en die van de individuele Platowedstrijd worden beide in één fase afgewerkt.

De juryleden komen samen in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel telkens om 9.00 uur. Ze ontvangen op voorhand een definitieve uitnodiging met alle gegevens. De data zijn:

Cicerowedstrijd:                       woensdag 15 januari 2020

Platowedstrijd:                         woensdag 15 januari 2020

Vergiliuswedstrijd fase 1:        woensdag 19 februari 2020

Vergiliuswedstrijd fase 2:       zaterdag 14 maart 2020

Homeroswedstrijd:                   woensdag 18 maart 2020

 Mag ik je vragen via mail ten laatste op 1 december 2019 te laten weten voor welke wedstrijden je wil jureren? Het te gebruiken mailadres: dietske.lehembre@gmail.com.

Het secretariaat zal tijdig meedelen voor welke wedstrijden het op jou een beroep wil doen. Voor leraren in dienst gebeurt deelname aan de jury uiteraard in afspraak met de schooldirectie.

Juryleden krijgen een nascholingsbewijs, een vergoeding voor hun vervoersonkosten en een boekenbon.

 

 

Nadia De Rose 

Vakbegeleider Latijn en Grieks

nadia.derose@katholiekonderwijs.vlaanderen

0497 48 62 29