Maandbericht economie/SEI/Economie en organisatie november 2019

1 Vakgerichte informatie

1.1 Website

De website van de pedagogische begeleiding: www.vikom.be

Via deze rechtstreekse link kan je op deze website voor economie de volgende documenten terug te vinden:

  • leerplan – jaarplan – agenda
  • leerlijnen inhoud economie
  • leerlijn onderzoekscompetentie
  • realisatie leerplandoelen – taken en toetsen – kruistabel
  • business games
  • taalgebruik tijdens de lessen economie

2 Aankondigingen

2.1 Studiedag VLEW - UGent - dinsdag 12 november van 9.30 tot 16.00 u. (herhaling)

Op dinsdag 12 november organiseert de Vereniging Leraren Economische Wetenschappen haar jaarlijkse studiedag. De studiedag gaat dit jaar door in het Universiteitsgebouw van de UGent.
De modernisering van het secundair onderwijs wordt vanaf 1 september 2019 uitgerold. Dit zal ook voor een andere invulling van het economie-onderwijs zorgen.
Op deze studiedag willen we dan ook focussen op nieuwe trends en technologische ontwikkelingen die in de leerplannen aan bod komen. Hieronder kan u al een idee krijgen over de invulling van die dag.

Programma
9.30 – 10.00 u. - Onthaal van de deelnemers in Het pand (Universiteitsgebouw, Onderbergen 1, 9000 GENT)
10.00 – 11.15 u. - Keynote Hebben we meer ongelijkheid nodig? – Ive Marx
11.15 – 12.30 u. - Keynote Demystificatie van de data-economie – Hans Tubbax
12.30 – 13.30 u. - Lunchpauze
13.30 – 14.45 u. - Keynote Blockchain en cryptomunten – Cain Ransbottyn en Tim Broeckmans
14.45 – 16.00 u. - Keynote Deeleconomie – Nicky Malfliet (docent en onderzoeker Arteveldehogeschool)

Inschrijven en meer info via de website www.vlew.be

2.2 Studiedag Educatieve master in de economie, 'ECO-nomie: een verruimde kijk op economie-onderwijs' - FEB Campus Brussel - 8 november 2019 (nieuw)

Hoe wordt een diverser economisch denken best geïntegreerd in de lessen economie anno 2019? Ontdek verschillende mogelijkheden om ecologische, duurzame en maatschappelijke aspecten vanuit een brede invalshoek te benaderen. Naast inhoudelijke keynotes worden ervaringen en best practices gedeeld.

09.00 u. Verwelkoming prof. dr. Johan Eyckmans, Campusdecaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven Campus Brussel

09.30 u. Keynote: De nood om economie te herdenken, Jonas Van der Slycken, Universiteit Gent, Faculty of Economics and Business Administration, Rethinking Economics-afdeling

10.45 u. Keynote: Barrières en mogelijkheden bij het integreren van duurzaamheid in economische vakken, prof. dr. Tom Kuppens, UHasselt

12.15 u. Broodjeslunch

13.00 u. Chemie en life sciences in België : future proof dankzij duurzame ontwikkeling, dr. Saskia Walraedt, Essenscia, director essenscia PolyMatters

13.45 u. De gebreken van het bbp, Jonas Van der Slycken, Universiteit Gent, Faculty of Economics and Business Administration, Rethinking Economics-afdeling

14.30 u. Milieu, welzijn, duurzaamheid in de praktijk, prof. dr. Valérie Cappuyns; KU Leuven

15.15 u. Receptie​​​

Meer informatie over het uitgebreide programma en inschrijving vind je via deze link.

2.3 Nascholingen CNO Antwerpen (herhaling)

  • 20 november – de levering is toch gratis? Reële en onzichtbare kosten bij goederenvervoer
  • 29 november – circulaire economie, groei binnen de grenzen van onze natuurlijke rijkdom?

Meer informatie over het uitgebreide programma en inschrijving vind je via deze link.

2.4 Studiedag voor leraren economie - FEB KULeuven - 14 januari 2020 (nieuw)

Deze studiedag brengt u in contact met recente inzichten in actuele thema's die ook in leerplannen economie behandeld worden. 

Programma

10.00 u. Lezing "De economische gevolgen van de brexit" door prof. dr. Hylke Vandenbussche

11.30 u. Lezing "De bankencrisis" door prof. dr. Hans Degryse

13.30 u. Lezing "De economie van sport" door prof. dr. Daam Van Reeth

14.30 u. Einde

Meer informatie over het uitgebreide programma en inschrijving vind je via deze link.

2.5 Wikifin start aanbod financiële educatie (herhaling)

Nieuw lesmateriaal voor de 2de graad van het secundair onderwijs​. Via deze link kan je je inschrijven voor het Wikifin schoolplatform.

2.6 Generation €uro, Students award (herhaling)

De bedoeling van deze wedstrijd is leerlingen uit de 3e graad meer inzicht te verschaffen in het monetair beleid. Dit moet hen vertrouwd maken met tal van economische begrippen die ‘in real life’ onderling met elkaar in verband worden gebracht. De wedstrijd start vanaf 1 oktober.

Meer informatie over deelname en inschrijving via de website www.generationeuro.be.

2.7 Vlajo - Ondernemers voor de klas (herhaling)

Welke studiekeuze maak ik best? Welke toekomstmogelijkheden biedt deze richting? Welke job is me op het lijf geschreven? Wat verwachten bedrijven van werknemers? Veel scholieren staan op het punt om keuzes te maken. Keuzes die gepaard gaan met veel vragen.

Vlajo geeft laatstejaars in het secundair onderwijs de kans om een antwoord te vinden. Tijdens Vlajo Ondernemers voor de Klas gaat een ondernemer gedurende 2 uur in dialoog met jongeren. Op die manier krijgen leerlingen een beter zicht op het reilen en zeilen in het bedrijfsleven.

Periode: 13 januari tot 6 maart 2020

Doelgroep: Alle laatstejaars leerlingen secundair onderwijs (ook de niet-economische richtingen)

Interesse: Stuur een mail naar wendy.smets@vlajo.org  met uw schoolgegevens (volledig adres) en studierichting(en) waarmee u graag deelneemt. Meer informatie via Ondernemers voor de klas

2.8 Actualiteit

Het Archief voor Onderwijs

Het Archief voor Onderwijs biedt leerkrachten op gebruiksvriendelijke wijze toegang tot Vlaams audiovisueel archiefmateriaal, toegespitst op de leerplandoelstellingen en eindtermen. 

Meer informatie op https://onderwijs.hetarchief.be

Nieuws in de Klas

Nieuws in de Klas is het media-educatief project van de Vlaamse Nieuwsmedia met de steun van Vlaams minister van Media. Het project stelt scholen en leerkrachten van het secundair onderwijs gedurende 1 schoolweek (5 dagen) kranten ter beschikking. Nieuws in de Klas is de ideale manier om te werken aan mediawijsheid in de klas. 

Meer informatie op www.nieuwsindeklas.be

De Markt

Duidingsprogramma over de economische actualiteit van de voorbije week. Deze afleveringen worden uitgezonden op één op zaterdagmiddag. Nadien te bekijken op www.vrt.be/vrtnu/ Bruikbaar lesmateriaal voor actualiteitsopdrachten voor economie in de 3e graad.

Bib op school

Gopress is de online persdatabank van alle Belgische kranten- en magazineuitgevers. 'Gopress voor bibliotheken’ is een selectie uit het aanbod van digitale kranten en tijdschriften. .

Meer informatie over de toegang tot het archief van Gopress en inschrijvingsformulier voor jouw school vind je via deze link.

 

Ann Van Dievoet

Vakbegeleider Economie - SEI - Mens & samenleving - Economie & Organisatie

Regio Mechelen - Brussel

e-mail: ann.vandievoet@katholiekonderwijs.vlaanderen

gsm: 0472 38 58 62