Alle informatie

De Dienst schoolorganisatie biedt ondersteuning aan scholen en schoolbesturen, voornamelijk op het vlak van:

  • Groei naar versterking van de bestuurskracht, eventueel via grotere samenwerkingsverbanden
  • Overheidsopdrachten
  • Welzijn en preventie
  • Conflictbemiddeling
  • Planning – aanvragen bij DPCC
  • Andere aspecten van schoolorganisatie

Contactpersoon:

Guido François, directeur Dienst schoolorganisatie

Tel: 015 29 84 85     E-mail: guido.francois@vikom.be

 

Sedert 1 september 2014 wordt de Dienst Schoolorganisatie versterkt door een halftijds gedetacheerde medewerker, de heer Guido Dewinter. Hij staat mee in voor procesbegeleiding van schoolbesturen die willen groeien naar versterking van hun bestuurskracht en/of bestuurlijke schaalvergroting, in het kader van een scholengemeenschap of ruimer. Guido Dewinter blijft daarnaast halftijds directeur met coördinerende opdracht in de scholengemeenschap Zoniën (basisonderwijs).

Contactgegevens Guido Dewinter:

Tel: 0474 44 07 34     E-mail: guido.dewinter@vikom.be