Alle informatie

De Dienst schoolorganisatie biedt ondersteuning aan scholen en schoolbesturen, voornamelijk op het vlak van:

  • Groei naar versterking van de bestuurskracht, eventueel via grotere samenwerkingsverbanden
  • Overheidsopdrachten
  • Welzijn en preventie
  • Conflictbemiddeling
  • Planning – aanvragen bij DPCC
  • Andere aspecten van schoolorganisatie

Contactpersoon:

Guido François, directeur Dienst schoolorganisatie

Tel: 015 29 84 85     E-mail: guido.francois@katholiekonderwijs.vlaanderen

Fons Nuyens, BOS procesbegeleider

E-mail: fons.nuyens@katholiekonderwijs.vlaanderen