Comité Besturen aartsbisdom Mechelen-Brussel (voorheen Diocesaan Comité Inrichtende Machten (DCIM))

 

Activiteiten Comité Besturen

Gespreksavond  De toekomst van Scholengemeenschappen in een nieuw BOS-landschap - DPCM 26 november 2018

Op 26 november 2018 mochten we een 130-tal bestuurders en leidinggevenden ontvangen in het auditorium van het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen voor een gespreksavond over de toekomst van scholengemeenschappen in een gewijzigd BOS-landschap. Het initiatief ging uit van het Comité Besturen (Cobes) in samenwerking met het Vicariaat Onderwijs en katholiek Onderwijs Vlaanderen. Na de verwelkoming van Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde voor het Onderwijs leidde Chris Smits de avond in met een reflectie op de gevolgen van het ontbreken van een decreet op Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (het zogenaamde BOS-decreet). Hij herhaalde dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij zijn visietekst blijft en optimalisering en schaalvergroting bij schoolbesturen blijft aanmoedigen. Hij raadde aan om tijdig de gesprekken te starten over de voortzetting of hersamenstelling van scholengemeenschappen. Die kunnen sterke wijzigingen ondergaan onder invloed van de vele BOS-processen die over heel Vlaanderen hebben plaatsgevonden.

Vervolgens kwamen Fons Nuyens, BOS-begeleider, en Guido François, directeur Dienst Schoolorganisatie van het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel, aan bod. Zij schetsten een beeld van de evolutie van de BOS-processen over het hele aartsbisdom, met specifieke aandacht voor de mogelijke gevolgen voor de bestaande scholengemeenschappen basis- en secundair onderwijs. Ongeveer de helft van de scholengemeenschappen basisonderwijs zal wellicht een andere samenstelling moeten krijgen of samensmelten met andere.

Toen het vragenuurtje begon sloot Lieven Boeve zich bij het panel aan. Na afloop kregen de deelnemers de kans om na te praten bij een glaasje en een hapje. Het was een geslaagde avond.

De slides van de presentatie vindt u hier.

 

Geslaagde ontmoetingsavond en jaarvergadering schoolbesturen aartsbisdom Mechelen-Brussel 18 september 2018 

Op 18 september 2018 organiseerden het Comité Besturen (Cobes) in zijn nieuwe samenstelling en het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel de jaarlijkse ontmoetingsavond voor schoolbestuuurders, ook wel jaarvergadering genoemd.

Sprekers waren onder anderen Lieven Boeve, Beatrijs Pletinck, Peter op 't Eynde en Jürgen Mettepenningen.

Hierbij vindt u de presentaties:

Willy Penninckx - voorstelling Cobes

Lieven Boeve - financies, strategische krachtlijnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijsactualiteit

Peter Op 't Eynde - speerpunten pedagogische begeleidingsdienst sj 2018-2019

Beatrijs Pletinck - wijzigingen vzw-wetgeving

De andere documenten in de documentatiemap

Toelichting vorming schoolbesturen

Flyer Besturen

Planning vormingsaanbod schoolbesturen 2018-2019

Programma jaarvergadering 18-09-2018

Samenstelling Cobes vanaf sept. 2018

 

Ronde van de Schoolbesturen vanuit Cobes en het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel 16-01-2018

Het Comité Besturen (Cobes) en het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel organiseerde op 16 januari 2018 een ontmoeting met schoolbesturen in het Diocesaan Pastoraal centrum Mechelen. Een verslag van die bijeenkomst verschijnt in het nummer van VONDeling van april 2018. Hierbij vindt u de presentatie die gebruikt werd: /sites/default/files/imce/presentatie_cobes_2018-01-16.pptx

Eerdere Ronde van schoolbesturen (2012-2013)

In het schooljaar 2012-2013 organiseerde het Comité Besturen, in samenwerking met het Vicariaat onderwijs, een Ronde van schoolbesturen verspreid over verschillende regio’s van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Het rapport over die Ronde is voorgesteld op de diocesane jaarvergadering van schoolbesturen op 4 juni 2013 in het Provinciehuis in Leuven.

U kunt het downloaden via deze link: /sites/default/files/imce/rapport_ronde_van_schoolbesturen-versie_04-06-2013.pdf

Diocesane jaarvergadering besturen

Jaarlijks organiseert het Comité Besturen een diocesane jaarvergadering voor alle leden van de schoolbesturen uit het aartsbisdom.

Jaarvergadering 19 januari 2017

De laatste vergadering vond plaats op 19 januari 2017 in het Provinciehuis in Leuven. Hierbij vindt u de presentaties:

- Het organogram met situering van het Vicariaat onderwijs in het geheel van de organisatie binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen:  /sites/default/files/imce/vicariaat_-_kovl.pdf

- De toelichting bij de werking van het Comité Besturen door Cobes-lid Agnes Claeys: /sites/default/files/imce/cobes_jaarvergadering_2017-def.versie.pptx

- Stimulerende verhalen van Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting in het aartsbisdom, door Guido Dewinter, BOS-begeleider: /sites/default/files/imce/def._bos_in_het_aartsbisdom_stimulerende_verhalen.pdf

- De presentatie van Chris Smits, secretaris-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de herstructurering van de Vicariaten in relatie tot de herstructurering van VSKO tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen + Onderwijsactualiteit: /sites/default/files/imce/2017_01_18.-chris_smits-jaarverg.sben_mb-19-01-2017.pptx

 

Jaarvergadering 2 juni 2015

De jaarvergadering van 2015 vond plaats op dinsdag 2 juni 2015 om 18u, in het Provinciehuis in Leuven. 

Documenten in de documentatiemap van de jaarvergadering op 2 juni 2015

 Presentatie Lieven Boeve over VSKO 2.0: /sites/default/files/imce/2015_05_28_vsko_2.0_besturen-presentatie_lieven_boeve.pptx

Presentatie werking Comité Besturen 2014-2015: /sites/default/files/imce/aangep._presentatie_werking_comite_besturen_2014-2015.pptx

Overzicht werking Comité Besturen 2014-2015: /sites/default/files/imce/jaarverslag_comite_besturen_mb-2014-2015.docx 

Presentatie over het mandaat van het Comité Besturen: /sites/default/files/imce/aangep._pres._mandaat_comite_besturen_aartsbisdom_mechelen-brussel.pptx

 

Samenstelling Comité Besturen aartsbisdom Mechelen-Brussel (voorheen DCIM genoemd)

Het Comité Besturen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel (voorheen Diocesaan Comité van Inrichtende Machten (DCIM) genoemd) is een overlegorgaan met hoofdzakelijk verkozen afgevaardigden van schoolbesturen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het hoger en het volwassenenonderwijs.

Het Comité Besturen is samengesteld uit 18 leden en wordt voorgezeten door de bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs. De samenstelling wijzigde na een verkiezingsprocedure in april-mei 2018.

Voorzitter:

De heer Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs

Leden:

De heer Jan Bakelants (OZCS Keerbergen)

De heer Leopold Carmen (Kath. BaO Sancta Maria Leuven)

Mevrouw Agnes Claeys (Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle)

De heer Bart Decancq (Don Bosco Onderwijscentrum)

De heer Jan Degadt (Regina Caeli Dilbeek)

De heer Johan Eliat (OZCS West-Brabant)

Mevrouw Thérèse Finné (OLV-Sint-Jozef Evere)

De heer Roger Haest (Kath. Ond. Brussel Annuntiaten)

De heer Walter Hendrickx (Vrije Basisschool De Kriekelaar Hofstade)

De heer Roger Meert (VKO Opwijk)

Mevrouw Lieve Meysmans (De Ranken Mechelen)

De heer Willy Penninckx (KITOS Mechelen)

De heer Bruno Raes (BNKS St-Agatha-Berchem)

Mevrouw Griet Smeets (Windekind)

Mevrouw Linda Van Herck (Sint-Paulus Tienen-Zoutleeuw)

De heer Jan Van hoof (Kath. Ond. voor Perk en Steenokkerzeel)

Mevrouw Goedele Wynants (Ignatiusscholen Brussel)

Wonen de vergaderingen van Cobes bij met raadgevende stem:

De heer Guido François (Directeur Dienst Schoolorganisatie Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel)

De heer Fons Nuyens (BOS-begeleider Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel)

Mevrouw Anne Vercammen (verslaggeving - Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel)

 

Doel en werking Comité Besturen aartsbisdom Mechelen-Brussel 

Het Comité Besturen heeft tot doel, in samenspraak met de Dienst Bestuur en Organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, alle lokale schoolbesturen te informeren en te raadplegen voor de belangrijke problemen waarbij hun verantwoordelijkheid is ingeschakeld, en de vorming en de begeleiding van de leden te organiseren.
De vertegenwoordigers van de schoolbesturen in het Overlegforum Besturen, in het Bureau en de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen informeren het Comité Besturen over de onderwerpen die behandeld worden. Anderzijds kan het Comité Besturen zijn standpunt meegeven aan zijn vertegenwoordigers in het Overlegforum Besturen. Deze vertegenwoordigers raadplegen het Comité Besturen indien het onderwerpen betreft die de volledige groep (of een gedeelte ervan) aanbelangen.

Elk schoolbestuur aangesloten bij de Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan via een lid van het Comité Besturen, agendapunten laten behandelen.

 

 

Ondersteuning van de Dienst schoolorganisatie

De Dienst schoolorganisatie fungeert als secretariaat voor het Comité Besturen. Hij verricht voorbereidend werk, doet aan gegevensverzameling, beheer van adressenbestanden, verslaggeving en neemt de organisatie op zich van activiteiten naar schoolbesturen. De directeur van de Dienst schoolorganisatie  is ook ankerfiguur bij het Vlaanderenbreed Overleg Ankerfiguren (VOA) binnen de Dienst Bestuur en Organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In het kader van de groei naar versterking van de bestuurskracht via schaalvergroting kunnen schoolbesturen aan de Dienst Schoolorganisatie vragen om toelichting te geven bij Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS). Wie over cijfer- en andere gegevens wil beschikken om simulaties van schaalvergroting te maken in een bepaalde regio, kan die gegevens opvragen bij Guido François, directeur Dienst Schoolorganisatie.

Voor verdere informatie over versterking van de bestuurskracht en bestuurlijke schaalvergroting: kijk in de rubriek "Nuttige informatie voor schoolbesturen".

 

Vormingsaanbod voor schoolbesturen

De Dienst Bestuur en Organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Comité Besturen bieden elk schooljaar een aantal vormingsavonden aan. Alle schoolbesturen worden hiervan regelmatig via mail op de hoogte gebracht (mailadres Katholiek Onderwijs Vlaanderen – via de opgegeven contactpersoon) en uitgenodigd. Bekijk het aanbod op http://www.nascholing.be .

De vormingen die het Vicariaat onderwijs aanbiedt in het kader van preventie en veiligheid staan meestal ook open voor leden van schoolbesturen. Kijk in de rubriek preventie en veiligheid.

Contactblad: VONDeling

Om het contact met de lokale schoolbesturen te waarborgen, geeft het Vicariaat onderwijs sedert januari 2012 het elektronische tijdschrift VONDeling uit. Deze publicatie is ruimer opgevat en wordt ook verspreid naar alle directeurs, pedagogische begeleiders en andere betrokkenen bij het katholiek onderwijs. Een abonnement op de elektronische VONDeling is gratis.
Indien u in het bestand wenst opgenomen te worden, is het voldoende dit via e-mail te laten weten aan het vicariaat onderwijs, e-mail adres: info@vikom.be.  U vermeldt daarbij uw naam, adres en e-mailadres.

U kunt zich ook op de startpagina van deze website registreren bij de nieuwsbrief VONDeling. Daar kunt u ook de reeds verschenen nummers van de VONDeling terugvinden, bij archief VONDeling.