Nuttige info voor schoolbesturen

 

Gids voor Besturen

De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaf begin 2019 geactualiseerde versie van de ‘Gids voor besturen’ uit. Die bevat alle nuttige informatie over schoolorganisatie, de verantwoordelijkheden van besturen, de informatiebronnen en dergelijke meer.Te bestellen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

Er bestaat ook een elektronische versie, de E-gids. Die bevat dezelfde informatie maar gaat dieper in op sommige aspecten en biedt nog extra bijlagen. Hij is te raadplegen via http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/besturen.

Visie-en werkteksten in verband met Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS)

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft al heel wat nuttige nota's uitgewerkt rond alle mogelijke aspecten van BOS. U vindt ze via http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/besturen

Inspirerende teksten rond Bestuurlijke Optimalisering en schaalvergroting

Graag bevelen we u de volgende artikels aan in verband met Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting:

Bert Smits: Schaalvergroting in het onderwijs: scholen op mensenmaat. Een relationele netwerkbenadering. (uit Impuls, dec. 2015): /sites/default/files/imce/synthese_artikel_bert_smits.docx

Geert Devos: Bestuurlijke schaalvergroting: opportuniteit of bureaukratische valkuil?/sites/default/files/imce/synthese_artikel_geert_devos.docx