Partners

Voor de ondersteuning van schoolbesturen werken de Dienst schoolorganisatie van het Vicariaat onderwijs en het Comité Besturen nauw samen met de volgende partners:

  • Dienst Bestuur en Organisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO). Zie www.besturen.vsko.be
  • Vzw Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel (KOCB). Zie www.kocb.be