Nieuwsberichten vicariaat

Nieuwsbericht 26/03/2019:

DAG VAN DE GODSDIENST (22/03/2019)

Op vrijdag 22 maart vond de Dag van de Godsdienst plaats voor een 200-tal leraren van het basisonderwijs. De dag had volgens de titel ervan een “zill-veren” rand, verwijzend naar de band tussen het vak rooms-katholieke godsdienst en het ZILL-leerplan. In zijn openingswoord verwees bisschoppelijk afgevaardigde Jürgen Mettepenningen ook naar een ‘zwarte rand’ van deze dag: zijn openingswoord van deze dag vatte aan met een passage uit de brochure “Kinderen” van de overleden kardinaal Godfried Danneels, bij wijze van hulde en rouw. Na de plenaire opening doken de deelnemers in de talrijke werkwinkels.

                    

 


Nieuwsbericht 14/03/2019:

CONGRES DIRECTIES SO

Op woensdag 13 maart gaf kardinaal Jozef De Kesel in Blankenberge het openingsreferaat van het congres van de directies secundair onderwijs van ons aartsbisdom. Hij had het over « Christen zijn in verander(en)de tijden ». Zijn lezing werd zeer gesmaakt door de 200 toehoorders. In de vooravond ging de kardinaal voor in de eucharistieviering voor de congresgangers.


                  
 


Nieuwsbericht 12/12/2018

NEDERLANDSTALIG VICARIAAT ONDERWIJS ONTBIJT MET KARDINAAL

Op woensdag 12 december vond in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen een ontbijt plaats met kardinaal Jozef De Kesel, op uitnodiging van de hoofdverantwoordelijken en de administratieve pool van het Vicariaat Onderwijs. Na dergelijk initiatief vorig jaar, was dit voor herhaling vatbaar. De kardinaal drukte zijn dankbaarheid uit voor de ploeg. Met dit ontbijt werd op een informele manier de goede band met de kardinaal tot uiting gebracht.

Het Vicariaat Onderwijs van ons aartsbisdom heeft drie diensten: de dienst identiteit, de dienst schoolorganisatie en de pedagogische begeleidingsdienst. Die laatste wordt veeleer aangestuurd vanuit de Guimardstraat, maar opereert vanuit regio’s die gelijklopend zijn met de bisdomgrenzen. In nauwe verbondenheid met elkaar zetten de mensen van de drie diensten zich in ten dienste van het onderwijs en de scholen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Vanuit het Vicariaat wordt uiteraard ook het belang onderstreept van de ondersteuning van het godsdienstonderricht en van de pastorale werking op scholen. Precies in en door al die dynamieken en onderlinge samenwerking wordt het project van de katholieke dialoogschool gerealiseerd en binnen onze scholen ondersteund. Op de website www.vikom.be vindt u meer informatie over het reilen en zeilen van het Vicariaat Onderwijs. Maar zoals bisschoppelijk afgevaardigde Jürgen Mettepenningen herhaaldelijk stelt:

"In het Vicariaat draait het niet rond het Vicariaat: we willen dienstbaar zijn aan onderwijs en scholen, en dit schouder aan schouder met Katholiek Onderwijs Vlaanderen"

Op de foto’s herkent u rechts van kardinaal De Kesel zijn bisschoppelijk afgevaardigde Jürgen Mettepenningen. In wijzerzin verder rond de tafel: administratief coördinator Anne Vercammen, administratief medewerkster Sofie Bauweleers, niveaucoördinator secundair onderwijs Alain Noëz, niveaucoördinator basisonderwijs Rita Mouton, directeur dienst schoolorganisatie Guido François en regiodirecteur pedagogische begeleiding Peter Op ‘t Eynde. Verontschuldigd waren niveaucoördinator buitengewoon onderwijs Wilfried Neutjens en administratief medewerkster Wendy Van Landeghem.