Vacatures

Pedagogisch directeur (m/v) Via Tienen 2de graad

Alle informatie betreffende deze vacature kan u in bijgevoegd document terugvinden. 

 

Vacature voor stafmedewerker/beleidsmedewerker Scholengemeenschap Samen voor Beter en Dilbeek-Ternat

De scholengemeenschappen Samen voor Beter en Dilbeek-Ternat wensen zo snel mogelijk over te

gaan tot de aanwerving van een voltijdse stafmedewerker / beleidsmedewerker (m/v)

 

Vacature voor directeur basisschool Don Bosco (Mechelen)

Alle informatie betreffende deze vacature kan u in bijgevoegd document terugvinden. 

 

 

Vacature voor directeur Kristus Koning Assumpta Laken

De gesubsidieerde vrije basisschool Kristus Koning Assumpta is op zoek naar een directeur voor indiensttreding vanaf 1 september 2018. Alle informatie betreffende deze vacature kan u in bijgevoegd bestand terugvinden. 

Pedagogisch directeur voor Vrije Basisschool De Leertrommel Opwijk

De Raad van Bestuur van de vzw Schoolcomité Sint-Vincentius
meldt de vacature van Pedagogisch directeur Basisonderwijs
voor Vrije Basisschool De Leertrommel (met vestigingsplaats ‘t Neerveldje), Schoolstraat 65a, 1745 Opwijk.

De Leertrommel is op zoek naar een pedagogisch directeur die vanaf 1 september 2018 deel wil uitmaken van het beleidsteam.

Vacature voor de functie van adjunct directeur van de tweede graad Heilig-Hartinstituut Heverlee

Vanaf 1 september 2018 is er een vacature in het secundair onderwijs van het H.-Hartinstituut, Naamsesteenweg 355 – 3001 Heverlee voor de functie van adjunct-directeur van de tweede graad. Het betreft een voltijdse functie waarvan de salarisschaal overeenstemt met deze van directeur middenschool.

Alle informatie met betrekking tot deze vacature kan u in bijgevoegd document terugvinden. 

Vacature voor de functie van adjunct-graaddirecteur in de derde graad Heilig-Hartinstituut Heverlee

Vanaf 1 september 2018 is er een vacature in het secundair onderwijs van het H.-Hartinstituut, Naamsesteenweg 355 – 3001 Heverlee voor de functie van adjunct-directeur van de derde graad. Het betreft een voltijdse functie waarvan de salarisschaal overeenstemt met deze van adjunct-directeur secundair onderwijs.

Alle informatie met betrekking tot deze vacature kan u in bijgevoegd bestand terugvinden. 

 

 

Directeur buitengewoon basisonderwijs type 3 en 9 Ten Desselaer Lovenjoel

Ten Desselaer is op zoek naar een voltijds directeur en dit vanaf 1 september 2018 voor een open betrekking.

Vacature voor de functie van Beheerder LKSD (m/v)

De vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) werft een beheerder logistiek aan met indiensttreding op 1 september 2018. Het betreft een voltijdse opdracht.
De beheerder wordt toegevoegd aan het directiecomité van de vijf scholen die deel uitmaken van de vzw, nl.

Pedagogische eenheid H.-Drievuldigheidscollege

Lagere school en secundaire school, Oude Markt 28, 3000 Leuven

Pedagogische eenheid Paridaensinstituut

Pagina's