Algemeen directeur Sint-Paulus vzw

Schoolbestuur Sint-Paulus vzw zoekt een nieuwe Algemeen Directeur vzw (vrouw of man) voor indiensttreding op 01/08/2018

Algemeen

Schoolbestuur Sint-Paulus vzw bestaat ruim vier jaar en is het resultaat van meerdere fusies van schoolbesturen verantwoordelijk voor katholieke scholen gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs in de ruime regio van Hoegaarden-Tienen-Zoutleeuw. Door een aantal diensten centraal te organiseren kunnen we scholen ondersteunen zodat ze zich nog beter kunnen concentreren op de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de ruim 6.500 jongeren die aan onze scholen zijn toevertrouwd. De personeelsleden weten zich professioneel omkaderd en hebben in deze context ruimere loopbaanmogelijkheden.

Voor de goede werking van het geheel, het organiseren en het faciliteren van het onderwijs, zijn we op zoek naar een algemeen directeur, een nieuwe ‘ALDI vzw’.

 

Opdracht

De ALDI vzw is de spilfiguur. Hij streeft het algemene belang na van een vzw waar elke partner/school zich gelijk behandeld voelt.

De ALDI vzw vertegenwoordigt de vzw ten aanzien van externen en belanghebbenden.

De ALDI staat achter de visie van het schoolbestuur en de katholieke waarden die eraan ten grondslag liggen.

Door het samenbrengen van toegekende middelen kunnen een aantal ondersteunende taken gecentraliseerd worden. Daarin voortdurend naar een optimalisatie streven en tegelijk de kwaliteit bewaken is zijn permanente opdracht.

De ALDI vzw zal, vaak samen met de ALDI SO en de ALDI BaO, en in een aantal materies gesteund door de logistiek verantwoordelijke, de link leggen tussen het bestuur en de operationele werking door een inbreng op het Dagelijks Bestuur, op de Raad van Bestuur, en op de Comités Infrastructuur en Financiën. Hij is dus de eindverantwoordelijke voor de werking van de scholen van Schoolbestuur Sint-Paulus vzw.

 

Profiel

  • Een masterdiploma en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs, belangrijk omwille van de renumeratie, bij voorkeur met beleidservaring in het onderwijs.
  • Blanco uittreksel uit het strafregister (voorheen model 2)
  • Kennis van de onderwijswetgeving en van de vzw-wetgeving zijn noodzakelijk.
  • Kennis van financiën, logistiek, organisatiekunde en managementkwaliteiten zijn belangrijk.
  • Je denkt en werkt oplossingsgericht en je biedt ondersteuning waar nodig.
  • Je bent een teamspeler die verbindend werkt en ook de nodige daadkracht en besluitvaardigheid aan de dag legt.
  • Je combineert discretie en diplomatie en je bent je bewust van je voorbeeldrol.
  • Je durft platgetreden paden te verlaten en je laat je graag breed inspireren.
  • Je wilt meeschrijven aan een mooi verhaal en meewerken aan de realisatie van de missie van onze katholiek geïnspireerde organisatie.

 

Verloning

Weddeschaal 525.

 

Kandideren

Een schriftelijke kandidatuur met cv en met een motivatiebrief (*), onze eerste selectiebron, dient uiterlijk 15 mei 2018 toe te komen bij Pat Vandewiele, voorzitter Schoolbestuur Sint-Paulus vzw, via mail: pat.vandewiele@diomb.be.

Je vermeldt eveneens de contactgegevens van ten minste twee relevante referentiepersonen.

(*) De motivatiebrief mag niet meer dan 700 woorden lang zijn.

 

 

 

Meer informatie kan je inwinnen bij mevrouw Mieke Pieters, huidig ALDI vzw: mieke.pieters@SBsintpaulus.be

Wanneer je schriftelijke kandidatuur wordt weerhouden, zal je voor een gesprek met de selectiecommissie worden uitgenodigd. Geselecteerde kandidaten houden daarvoor woensdagnamiddag 23 mei 2018 vrij. Je bent vervolgens bereid tot een assessment.