Directeur buitengewoon basisonderwijs type 3 en 9 Ten Desselaer Lovenjoel

Ten Desselaer is op zoek naar een voltijds directeur en dit vanaf 1 september 2018 voor een open betrekking.

Ten Desselaer is een katholieke basisschool voor buitengewoon onderwijs die onderwijs aanbiedt voor leerlingen onderwijs van type 3 (leerlingen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsstoornis) en type 9 (leerlingen met ASS). De directeur stuurt het schoolgebeuren aan in Ten Desselaer. De school maakt deel uit van de Scholengemeenschap Hageland en werkt nauw samen met scholen buitengewoon onderwijs en met scholen gewoon onderwijs. De verloning gebeurt conform de geldende weddenschalen (Ministerie van Onderwijs en Vorming).

 

Aanstellingsvoorwaarden

 • professionele bachelor in onderwijs en/of bewijs van pedagogische bekwaamheid
 • of master orthopedagogische wetenschappen met onderwijsbevoegdheid.
 • bijkomende opleidingen en ervaringen op pedagogisch-didactisch vlak of als leidinggevende zijn een pluspunt.

 

Functieomschrijving

We zoeken een enthousiaste en gedreven directeur, die nauw samenwerkt in een team met leerkrachten en paramedici.

De opdracht van directeur wordt vervuld in dialoog en in goede verstandhouding met personeelsleden die een leidinggevende verantwoordelijkheid opnemen in de school. Die samenwerking situeert zich op niveau van de leerling, schoolmedewerker en schoolteam.

De directeur zal samen met het schoolteam en de ouders het schoolbeleid met een toekomstgerichte visie voortzetten. Hij/zij draagt op een empathische wijze respect uit, beschikt over de nodige autoriteit om beslissingen te nemen en uit te voeren. De directeur is bekwaam om de schoolvisie en het pedagogisch project voortdurend af te toetsen aan de veranderlijke maatschappelijke context en kan bijdragen aan de ontwikkeling van vernieuwend onderwijs. Hij/zij is tevens in staat om taken evenwichtig te delegeren en de nodige bijsturingen uit te voeren. De directeur organiseert mee de externe contacten met het CLB, het gewoon en buitengewoon onderwijs, de scholengemeenschap, het ondersteuningsnetwerk, de andere scholen, de buurt en andere actoren ... Hij/zij is aanwezig op school tijdens de gewone schooluren en aanvaardt bovendien dat de werktijd wordt bepaald door wat de hem/haar toevertrouwde verantwoordelijkheid vraagt, zowel tijdens als buiten de normale schooltijd.

We verwachten een positieve ingesteldheid en een flexibele opstelling. Sterk zijn in probleemoplossend denken en teamgericht zijn vinden we essentieel.

 

Profiel en persoonsgebonden competenties

 • Je beschikt over een grondige kennis en hebt ervaring op pedagogisch-didactisch vlak en op vlak van schoolorganisatie;
 • Je hebt voldoende kennis van de onderwijsreglementering en wetgeving;
 • Je hebt grondige kennis van administratieve taken aangaande school, leerlingen en personeelsadministratie;
 • Je kan nauwkeurig werken m.b.t. administratieve aangelegenheden in de onderwijscontext (agenda, klassenraden, rapporten, … );
 • Je bent gedreven om vernieuwingen te initiëren en vernieuwingen in het onderwijslandschap onderbouwd uit te dragen in Ten Desselaer, te vertalen naar een concrete planning, randvoorwaarden te scheppen en dit op te volgen;
 • Je kan goed in teamverband werken, Je kan leiding geven en een team motiveren tot actie, je kan zorg dragen en respect hebben voor de mening van iemand anders;
 • Je beschikt over zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je kan vlot en duidelijk communiceren met zeer diverse groepen: personeel, ouders, leerlingen en externe partners van de school. je zorgt voor transparantie en voor goede communicatie, ook in moeilijke situaties.
 • Je bent bereid om blijvend te leren; je kan probleemoplossend werken; je bent een organisator en je werkt resultaatgericht;
 • Je beschikt over agogische en vergader technische vaardigheden;
 • Je beschikt over voldoende zelfvertrouwen, gezond oordeelvermogen en flexibiliteit;

 

Kandidaatstelling

Kandidaturen met CV worden tegen 20 mei 2018 verwacht bij dhr. Jos Vaneygen, voorzitter schoolbestuur, Ten Desselaer, Voorzorgstraat 10, 3000 Leuven. Dit kan per brief maar ook per email: jos.vaneygen@scarlet.be

De selectieprocedure omvat een schriftelijke opdracht als voorbereiding op een gesprek met een selectiecommissie. Elke kandidaatstelling voor deze functie wordt vanzelfsprekend met alle discretie behandeld.

 

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie rond de visie en de werking van onze school kan je terecht op www.tendesselaer.be