Directeur Technische Scholen Mechelen

Groep TSM, ‘Technische Scholen Mechelen’ biedt onderwijs aan verschillende doelgroepen gespreid over verschillende campussen:

Secundair onderwijs: STEM-school met TSO- en BSO- en DBSO-richtingen

  • Eerste graad
  • Tweede en derde graad
  • Centrum voor Leren en Werken,

Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Voor de goede werking van het geheel, het organiseren en het faciliteren van het onderwijs, is het schoolbestuur op zoek naar een directeur facilitaire processen (Infrastructuur, financiën, ICT en welzijn)  (M/V) voor indiensttreding op 1 september 2018.

Profielbeschrijving

U hebt een masteropleiding (of gelijkgesteld), beschikt over een pedagogisch diploma, en hebt een ruime onderwijs- en/of werkervaring;

U beschikt over pedagogische kwaliteiten om als bezieler van de school de leerlingen aan te spreken, en de collega’s te motiveren, te bemoedigen en bij te sturen;

U hebt een visie op de ontwikkeling en de toekomst van het technisch- en beroepsonderwijs, en bent in staat om deze visie samen met alle actoren om te zetten in een sterk beleid;

U volgt evoluties in het ICT-gebeuren en de mogelijke toepassingen;

U bent een teamspeler die actief op het terrein in de school aanwezig en aanspreekbaar is;

U bent communicatief, en werkt aan goede relaties met en tussen collega’s en directies van de andere scholen van TSM vzw.

Functiebeschrijving

Omwille van het brede takenpakket, eigen aan deze functie, kunt u de functiebeschrijving opvragen via directeur Jan Van Eyken, jan.vaneyken@tsmmechelen.be. In dit document worden de verschillende kerncompetenties en gedragsindicatoren m.b.t. deze functie beschreven.

U werkt samen in een directieteam en bent eindverantwoordelijke voor:

  • het infrastructureel en materieel beleid, waarbij het opvolgen van nieuwbouwprojecten, renovaties en onderhoud van de gebouwen een deelaspect is;
  • het financieel beleid van een grote organisatie met verschillende vestigingsplaatsen;
  • het ICT-beleid van de scholen;
  • het welzijnsbeleid.

Ons aanbod

  • De voorwaarden zoals bepaald voor het ambt van directeur in het onderwijs.
  • Op termijn de mogelijkheid op werkzekerheid via de benoemingsprocedure van het onderwijs.
  • Een verloning volgens de wettelijk vastgelegde weddenschalen in functie van het diploma en de door het Departement Onderwijs erkende weddenanciënniteit.

Uw kandidaatstelling

Een sollicitatie met gemotiveerde kandidaatstelling en bijgevoegd curriculum vitae dient uiterlijk 27 mei 2018 verstuurd te worden naar Voorzitter Jan Kets,  kets@telenet.be.

www.tsmmechelen.be