Pedagogisch Directeur Middenschool (M/V)

Met ingang van 1 september 2018 heeft de vzw Katholiek Basis en Secundair Onderwijs Ternat (KBSOT) voor haar middenschool Sint-Angela in Ternat een vacature voor een voltijds
 

Pedagogisch Directeur Middenschool (M/V)

KBSOT bestuurt drie katholieke scholen in Ternat: de basisschool De Brug, de middenschool Sint-Angela en de ASO-bovenbouw Sint-Jozef. Deze scholen maken deel uit van de Scholengemeenschappen Katholiek Basis en Secundair Onderwijs Dilbeek-Ternat.
De aanstelling gebeurt in een openstaand ambt van directeur. De directies van de drie scholen van KBSOT vormen een directieteam dat verantwoordelijkheden opneemt over de drie scholen.
 

De directeur die wij zoeken:
• is christelijk geïnspireerd;
• beschikt over sterke pedagogisch-didactische kwaliteiten;
• heeft een dynamische persoonlijkheid met leiderskwaliteiten;
• staat open voor dialoog met leerlingen, personeel, ouders en de overlegorganen van de school;
• gelooft in de kracht van verbindend en herstelgericht werken;
• is sterk communicatief vaardig, empathisch en kan kritisch reflecteren;
• is flexibel en innovatief, inspireert en motiveert;
• werkt loyaal samen met zijn collega’s;
• is bereid zich (verder) te vormen in leidinggeven en onderwijsthema’s.
 

De pedagogisch directeur van de middenschool:
• is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid voor de leerlingen en leerkrachten op de middenschool;
• werkt collegiaal samen met de pedagogische directeurs van De Brug en Sint-Jozef;
• wil de onderwijsvernieuwingen met het schoolteam stapsgewijs en kwaliteitsvol implementeren;
• helpt mee het opvoedingsproject en de onderwijskundige beleidsvisie van onze scholen bepalen en realiseren;
• heeft o.a. volgende taken - de exacte taakomschrijving is opvraagbaar en wordt verfijnd in samenspraak met de andere directie - :

o definiëren van de besteding van het lestijdenpakket, verdelen van opdrachten, coördineren van lessenrooster en toezichten;

o aanwerven van leerkrachten;

o coachen van leerkrachten en voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken;

o opmaken en opvolgen van een nascholingsplan;

o opvolgen van klassenraden, vakwerkgroepen en themawerkgroepen;

o bepalen schoolcurriculum en opvolgen van de leerplannen;

o coördineren van de leerlingenbegeleiding en leerlingenparticipatie;

o bepalen en uitvoeren van het sanctioneringsbeleid in een herstelgericht klimaat;

o voeren van gesprekken met ouders en opvolgen van de contacten;

o verzorgen van interne en externe communicatie;

o vergaderen met collega’s in de school, collega’s directieleden in de scholen van KBSOT of de scholengemeenschap.

 

Wij verwachten dat de pedagogisch directeur:
• beschikt over een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma, inclusief een bewijs van pedagogische bekwaamheid;
• voldoende onderwijservaring heeft.
Wij bieden u:
• een enthousiast team;
• vernieuwde les- en vaklokalen;
• mogelijkheid tot ondersteuning via volgen van directiecursus;
• regelmatig overleg met pedagogische directies van de basisschool, de bovenbouw en de andere scholen van onze scholengemeenschap;
• nauwe samenwerking en ondersteuning door de coördinator van Sint-Angela;
• nauwe samenwerking met de logistiek-financieel directeur, de adjunct-directeur voor de organisatie op de school en het schoolbestuur.

Geïnteresseerd? Mail uw sollicitatiebrief en gedetailleerd cv naar de voorzitter van het schoolbestuur, dhr. Ludo Longin : ludolongin@hotmail.com. Wij verwachten uw kandidatuur vóór 18 mei 2018.
Een selectiecommissie zal de weerhouden kandidaten oproepen voor een sollicitatiegesprek op woensdag 23 mei 2018 vanaf 15 uur.