Pedagogisch directeur (m/v) Sint-Tarcisiusinstituut

Functie

 • De pedagogisch directeur wordt aangesteld als leidinggevende in het Sint- Tarcisiusinstituut.
 • De pedagogisch directeur is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, leerkrachten en ouders;
 • De pedagogisch directeur vervult deze taak in overleg met collega-directeurs en onder leiding van de algemeen directeur secundair onderwijs.
 • De pedagogisch directeur zal de schoolvisie voortdurend aftoetsen aan de veranderlijke maatschappelijke context.
 • De pedagogisch directeur is aanwezig op school tijdens de gewone schooluren en aanvaardt bovendien dat de werktijd wordt bepaald door wat de hem toevertrouwde verantwoordelijkheid vraagt, zowel tijdens als buiten de normale schooluren.
 • Informatie over schoolbestuur Sint-Paulus, in het bijzonder de taak- en functiebeschrijving, is verkrijgbaar bij Mieke Pieters, algemeen directeur vzw.
 • De functie gaat in vanaf 1 september 2018.

 

Aanstellingsvoorwaarden

 • De kandidaat voldoet voor deze functie aan:
 • de algemene aanstellingsvoorwaarden van toepassing op onderwijzend personeel;
 • diplomavereisten: master (of daarmee gelijkgesteld) en getuigschrift van pedagogische bekwaamheid (of bereid zijn dit te behalen).
 • Het strekt tot aanbeveling wanneer de kandidaat beschikt over:
  • kennis van het onderwijs, in het bijzonder van de uitdagingen en de voorgestelde oplossingen aangaande de herstructurering van het secundair onderwijs in Vlaanderen;
  • ervaring in een leidinggevende functie.

 

Barema

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen

Salarisschaal 525

 

Competentieprofiel

De kandidaat voor deze functie beantwoordt aan volgend profiel:

 • staat achter het christelijk opvoedingsproject van het schoolbestuur in al zijn aspecten;
 • heeft een hart voor schoolcultuur;
 • heeft beleids- en leidinggevende eigenschappen (kan coachen, motiveren en groepen aansturen – kan knopen doorhakken);
 • heeft aandacht voor alle leerlingen op school, zowel de sterke als de zwakke leerling;
 • heeft een sterk analytisch vermogen;
 • kan vernieuwend denken met visie en integratievermogen;
 • is bereid om zich door nascholing te professionaliseren;
 • is dynamisch en flexibel ingesteld;
 • is ruim beschikbaar tijdens en buiten de schooluren;
 • is enthousiast en getuigt van positieve instelling;
 • bezit verantwoordelijkheidszin in het realiseren van doelstellingen;
 • is loyaal en integer.

 

Kandidaatstelling

Kandidaten bezorgen volgende documenten:

 • kandidaatstelling;
 • volledig curriculum vitae;
 • een tekst waarin de visie op zorg in het secundair wordt toegelicht (max. 400 woorden);
 • een tekst waarin de motivatie om te kandideren wordt toegelicht (max. 400 woorden);
 • de contactgegevens van twee relevante referentiepersonen.
 • De documenten worden digitaal gericht aan mevrouw Mieke Pieters, algemeen directeur vzw: mieke.pieters@SBsintpaulus.be , uiterlijk op 22 mei 2018. De kandidaat krijgt een digitale ontvangstbevestiging.

 

Procedure

Door de selectiecommissie weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Daartoe dienen zij woensdagnamiddag 30 mei 2018 vrij te houden. De mogelijkheid bestaat dat weerhouden kandidaten worden doorverwezen voor assessment.

De geselecteerde kandidaat zal telefonisch op de hoogte gebracht worden. De niet-geselecteerden ontvangen het bericht via e-mail.

De kandidaatstelling, correspondentie en gesprekken worden met de nodige discretie behandeld.

Namens het schoolbestuur

Mieke Pieters – Algemeen directeur vzw