Vacature voor de functie van Beheerder LKSD (m/v)

De vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) werft een beheerder logistiek aan met indiensttreding op 1 september 2018. Het betreft een voltijdse opdracht.
De beheerder wordt toegevoegd aan het directiecomité van de vijf scholen die deel uitmaken van de vzw, nl.

Pedagogische eenheid H.-Drievuldigheidscollege

Lagere school en secundaire school, Oude Markt 28, 3000 Leuven

Pedagogische eenheid Paridaensinstituut

Basisschool en secundaire school, Janseniusstraat 2, 3000 Leuven

Pedagogische eenheid Sint-Pieterscollege

Secundaire school, Minderbroedersstraat 13, 3000 Leuven

De beheerder logistiek wordt belast met het verder uitbouwen en ondersteunen van het proces van groeiende samenwerking tussen de scholen van LKSD op het vlak van de secundaire processen. De beheerder werkt daarvoor in teamverband met de directeurs van de scholen. Het profiel en takenpakket van de beheerder LKSD vindt u hier bijgevoegd.