Vacatures

Vacature voor de functie van adjunct-graaddirecteur in de derde graad Heilig-Hartinstituut Heverlee

Vanaf 1 september 2018 is er een vacature in het secundair onderwijs van het H.-Hartinstituut, Naamsesteenweg 355 – 3001 Heverlee voor de functie van adjunct-directeur van de derde graad. Het betreft een voltijdse functie waarvan de salarisschaal overeenstemt met deze van adjunct-directeur secundair onderwijs.

Alle informatie met betrekking tot deze vacature kan u in bijgevoegd bestand terugvinden. 

 

 

Directeur buitengewoon basisonderwijs type 3 en 9 Ten Desselaer Lovenjoel

Ten Desselaer is op zoek naar een voltijds directeur en dit vanaf 1 september 2018 voor een open betrekking.

Vacature voor de functie van Beheerder LKSD (m/v)

De vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) werft een beheerder logistiek aan met indiensttreding op 1 september 2018. Het betreft een voltijdse opdracht.
De beheerder wordt toegevoegd aan het directiecomité van de vijf scholen die deel uitmaken van de vzw, nl.

Pedagogische eenheid H.-Drievuldigheidscollege

Lagere school en secundaire school, Oude Markt 28, 3000 Leuven

Pedagogische eenheid Paridaensinstituut

Pedagogisch Directeur Middenschool (M/V)

Met ingang van 1 september 2018 heeft de vzw Katholiek Basis en Secundair Onderwijs Ternat (KBSOT) voor haar middenschool Sint-Angela in Ternat een vacature voor een voltijds
 

Pedagogisch Directeur Middenschool (M/V)

Directeur Technische Scholen Mechelen

Groep TSM, ‘Technische Scholen Mechelen’ biedt onderwijs aan verschillende doelgroepen gespreid over verschillende campussen:

Secundair onderwijs: STEM-school met TSO- en BSO- en DBSO-richtingen

  • Eerste graad
  • Tweede en derde graad
  • Centrum voor Leren en Werken,

Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Algemeen directeur (m/v) Scholengemeenschap Dilbeek-Ternat

De scholengroep samengesteld uit volgende schoolbesturen:

  • Regina Caeli Dilbeek vzw
  • V.K.B.D.S.M. vzw (Vrije Katholieke Basisscholen Dilbeek en Sint-  Martinus)
  • Katholiek Kleuteronderwijs Kapelle vzw
  • Vrije Kleuterschool Trip Trap vzw

 
gaat over tot de aanwerving van een
 
                        ALGEMEEN DIRECTEUR (m/v)

 

1. Kerntaken

Algemeen directeur Sint-Paulus vzw

Schoolbestuur Sint-Paulus vzw zoekt een nieuwe Algemeen Directeur vzw (vrouw of man) voor indiensttreding op 01/08/2018

Algemeen

Pagina's