Bisschoppelijk afgevaardigde

Jürgen Mettepenningen
Bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen
015/29 84 89
jurgen.mettepenningen@diomb.be

Wat doet een bisschoppelijk afgevaardigde?

 • Voorzitter RvB Vicariaat Onderwijs + Voorzitter AV Vicariaat Onderwijs + Voorzitter directiecomité Vicariaat Onderwijs
 • Voorzitter Comité Besturen (Cobes)
 • Voorzitter Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie Basisonderwijs (DPCC BaO) en Voorzitter DPCC SO
 • Aansturen administratieve pool Vicariaat Onderwijs
 • Aansturen/Modereren godsdienstinspectie-begeleiding Rooms-Katholieke Godsdienst
 • Aansturen coördinator Katholieke Dialoogschool
 • Aansturen coördinator pastoraal Basisonderwijs
 • Lid Erkende Instantie
 • Lid Interdiocesane Raad voor het Katholiek Onderwijs (IRKO)
 • Lid RvB Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Lid Beleidsgroep Katholieke Dialoogschool
 • Lid Bisschopsraad Aartsbisdom Mechelen-Brussel
 • Secretaris van de Interdiocesane Raad Overheidsopdrachten (I.R.O.)
 • Opvolging namens de Erkende Instantie van levensbeschouwing in de lerarenopleidingen (samen met dhr. Hein Van Renterghem)
 • Lid redactieraad Pastoralia
 • Lid redactieraad boekenreeks Katholieke Dialoogschool
 • Schoolbezoeken
 • Teksten schrijven / Spreekbeurten houden
 • (In)Formele contacten met schoolbesturen, schooldirecties, congregaties, vakbond, ouders,…

Extra:

Gastdocent theologie KU Leuven