Plaats en structuur van de Dienst Identiteit

 

De dienst Identiteit vormt samen met de dienst Schoolorganisatie en de dienst Pedagogische Begeleiding het drieluik van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, onder de leiding van de Bisschoppelijk Afgevaardigde.

In verbondenheid en samenwerking met de beide andere diensten en de Bisschoppelijk Afgevaardigde, richt de dienst Identiteit de focus specifiek op drie domeinen die haar zijn toevertrouwd:

(1) de  voeding van en reflectie over de christelijke identiteit van katholieke scholen, met een bijzondere klemtoon op de 'katholieke dialoogschool' in een context van verschillende levensbeschouwingen op school

(2) de concrete ondersteuning van de pastorale werking in katholieke scholen

(3) de inspectie-begeleiding voor het vak rooms-katholieke godsdienst in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs (waarbij er naast de kerkelijke overheid ook de Vlaamse overheid is, cf. de decretale opdracht van inspecteurs-adviseurs).

Deze drie luiken van de dienst Identiteit staan niet apart van elkaar: zij zijn te onderscheiden, niet te scheiden. Verder zijn er met betrekking tot ieder van deze componenten contacten met andere bisdommen, met het VSKO en met de KU Leuven.