Start to RKG

 

 

Wat is 'Start to RKG'?

Met 'Start to RKG' bezorgen we je filmpjes die je helpen vertrouwd te worden met de doelen van het ontwikkelveld RKG. Concreet focussen we op de doelen uit het tweede, derde, vierde en vijfde ontwikkelthema waarin de inhouden uit RKG zijn terug te vinden. (Het eerste ontwikkelthema van RKG bevat overkoepelende krachtlijnen zoals het leerproces en de ILC's.)

Mogelijke manieren om te werken met de filmpjes:

Elk filmpje is zo opgebouwd dat je er individueel, in duo of samen met het hele leerkrachtenteam mee aan de slag kan op een moment dat jij verkiest. Voor wie nog wat zoekende is naar mogelijkheden om met deze filmpjes te werken sommen we graag nog wat mogelijkheden op.

Je kan een filmpje in één keer volledig bekijken of opgesplitst over meerdere dagen. 

Je kan met je collega's samen kijken in de leraarskamer.

Je kan met je collega's of in duo's via Zoom of Teams of een ander digitaal platform kijken door het scherm te delen. Zo kunnen jullie regelmatig het filmpje stil leggen en onderling uitwisselen. 

Elke leerkracht kan in zijn of haar klas kijken. Wandelgesprekken bieden nadien de mogelijkheid om coronaproof uit te wisselen met een collega.

Je kan individueel kijken en de volgende dag met je collega's uitwisselen.

Elk kan individueel kijken en meenemen wat hij of zij wenst of nodig acht ... Eventueel kan een tafelgesprek in het volgende schooljaar een kans bieden om als team te overleggen hoe jullie naar RKG kijken.

...

Uiteraard kun je met jouw team nog andere manieren uitwerken om met deze filmpjes aan de slag te gaan.  

Filmpjes

Eerste filmpje

Dit eerste filmpje zet je op weg rond het tweede ontwikkelthema uit RKG 'vertrouwen en wantrouwen, mogelijkheden en beperkingen' en zoomt daarbij in op het luikje 'vertrouwen en wantrouwen'. Het vertelt je iets over de verwijsclusters, over de verschillende niveaus in het Zill-leerplan, doet je nadenken over ons spreken over God en Jezus en de uitbouw van de godsdiensthoek en het reikt je een aantal praktijkvoorbeelden aan ... 

Tweede filmpje

In dit tweede filmpje zetten we in op het luikje 'mogelijkheden en beperkingen' uit het tweede ontwikkelthema van het veld RKG. Samen met het eerste filmpje worden zo alle doelen van het tweede ontwikkelthema uit RKG behandeld. 

Derde filmpje

Met het derde filmpje stappen we in het derde ontwikkelthema uit RKG: verbondenheid met zichzelf, anderen, gemeenschappen, natuur en cultuur. Binnen dit thema vinden we vier doelen terug die elk inzetten op het ervaren van verbondenheid. Zo zet het eerste doel uit dit thema in op verbondenheid met zichzelf en precies dit doel is de focus van dit filmpje. Hier nemen we je mee in het doel rond verbondenheid met zichzelf en reiken daarbij een aantal praktijkvoorbeelden waaronder de meditatie met het vingerlabyrint. We nodigen je uit dit vingerlabyrint af te printen zodat je de meditatie zelf mee kan beleven, want wie het zelf ervaart kan het makkelijker doorgeven aan de kinderen ... 

Vierde filmpje

Dit filmpje borduurt verder op het derde ontwikkelthema uit RKG: verbondenheid met zichzelf, anderen, gemeenschappen, natuur en cultuur. Hier staat het doel rond verbondenheid met anderen centraal. 

Vijfde filmpje

In dit filmpje plaatsen we de focus op het doel rond verbondenheid met gemeenschappen. Concreet richt het de aandacht op het derde doel uit het derde ontwikkelthema (genaamd verbondenheid met zichzelf, anderen, gemeenschappen, natuur en cultuur).

Wat houdt dat in 'verbondenheid met gemeenschappen'? Welke mogelijke linken zijn er met andere ontwikkelvelden binnen het zill-leerplan? Welk beeld van Jezus of welk soort ervaring van God willen we kinderen dan op het spoor laten komen? En hoe vertalen we dit naar de klaspraktijk? Dit filmpje biedt je daarin graag inspiratie en ondersteuning.

Zesde filmpje

Hier, in dit filmpje, staat het doel rond verbondenheid met natuur en cultuur centraal. Concreet gaat het om het vierde doel uit het derde ontwikkelthema. Het vierluik rond verbondenheid (1. met zichzelf/ 2. met anderen/ 3. met gemeenschappen/ 4. met natuur en cultuur) wordt daarmee afgesloten.

Wat betekent 'scheppingsspiritualiteit' eigenlijk? Dien je echt te vertellen dat de aarde in 7 dagen werd geschapen? En hoe zet je naast die verbondenheid met natuur ook in op verbondenheid met cultuur? Waar besteed je aandacht aan wanneer je dit doel in de focus plaatst? Welke ervaring van God tracht je aan te raken? Welke interne samenhang met andere ontwikkelvelden bestaat er? Op deze vragen wil dit filmpje een antwoord aanreiken. 

Zevende filmpje

Dit filmpje richt de aandacht op het vierde ontwikkelthema uit het veld RKG: groeien in gevoeligheid voor goed en kwaad. 

Waarom gaat het bijvoorbeeld om gevoelig worden voor goed en kwaad en niet simpelweg om het leren van waarden, normen of regels? Hoe brengen we het thema van gevoeligheid voor goed en kwaad op een hedendaagse manier? Waar zien we verbindingen met andere ontwikkelthema's binnen het Zill-leerplan en welk beeld van Jezus reiken we hier aan? Tegelijk reiken we een aantal praktijkvoorbeelden aan, waaronder het werken met een hartjesmandala. Het is fijn wanneer die je vooraf uitprint en bij de hand houdt om de oefening zelf te beleven, want wat je zelf beleeft dringt vaak dieper door dan wat je enkel beluisterde ...

Achtste filmpje
- kleuterschool
- lagere school

Dit is het laatste filmpje uit de reeks 'Start to RKG'. Of liever ... Het zijn twee filmpjes waarbij eentje zich richt naar de kleuterschool en eentje naar de lagere school. Beide filmpjes focussen op het vijfde en laatste ontwikkelthema van het veld RKG: Openkomen voor geloofstaal, symboliek en rituelen. 

Binnen dit ontwikkelthema vinden we drie doelen. Een doel stelt de geloofsverhalen centraal, eentje de symbolen en eentje het liturgisch jaar. Deze filmpjes zoomen in op hoe je geloofstaal, symboliek en rituelen op een frisse wijze kan brengen in je klas. Het stelt de vraag naar hoe je jouw focus kan bepalen door je kijkvragen aan te reiken voor de context en de kinderen in je klas. Het reikt je suggesties aan voor het opstellen van jaarfiches en je jaarplanning. Daarnaast vind je er suggesties in om aandacht te besteden aan symbolen van andersgelovigen en nog zo veel meer ... Omdat we hiermee heel wat materiaal aanreiken kozen we ervoor om de filmpjes op te splitsen voor de kleuterschool en de lagere school zodat we in ieder filmpje gerichter kunnen werken. Een filmpje kan in zijn geheel worden bekeken of je kan ervoor kiezen om het doel per doel te bekijken en wat pauzes in te lassen.

Heel veel dank aan jou die de filmpjes doornam. Het getuigt van je wens tot professionalisering en van het feit dat je RKG een warm hart toedraagt!

 

Ander materiaal

Daarbij vind je ook nog een paar materialen die je tijdens het filmpje bij de hand kan houden om de oefeningen te maken: (a) een blad met de verschillende doelen van RKG door elkaar, (b) een reeks Jezusbeelden, (c) een reeks godsdiensthoekjes.