Werking

 

Volgens de regelgeving wordt de inspecteur–adviseur katholieke godsdienst bevoegd verklaard voor de inspectie–begeleiding van de vakinhoud en vakpedagogie r.-k. godsdienst. (zie ook functiebeschrijving). 

De inspectie-begeleiding werkt loyaal samen met de Dienst Pedagogische Begeleiding bij de ondersteuning van het opvoedingsproject. De inspecteurs – adviseurs worden aangesproken i.v.m. alle aanstellingen van godsdienstleraren. Voor het officiële onderwijs neemt Mevr. Marleen Willems deze taak op. In het vrij katholiek onderwijs worden de heer Peter De Burghgraeve en de heer Jos Van Rompay hiervoor aangesproken. 

De inspectie van de school wordt vooraf aangekondigd. Ze betreft het gebruik van de uren voor het vak, de lokalen, de vakvergaderingen, het vakdossier, de evaluatie en mogelijk bijzondere thema’s die aansluiten bij de aandachtspunten van de inspectie voor de andere vakken. 

De inspectie-begeleiding heeft een bijzondere aandacht voor de beginnende godsdienstleraren. Het is de bedoeling dat deze leraren in het statuut TABD (tijdelijke aanstelling van bepaalde duur) op zijn minst tweemaal door middel van een klassenbezoek (met aansluitend gesprek) begeleid worden. 

De inspectie – begeleiding zal graag de vakvergadering of een pedagogische studiedag bijwonen en of ondersteunen. 

Indien de inspectie-begeleiding de leraren uitnodigt voor een regionale of diocesane vakvergadering verwacht zij een goede vertegenwoordiging uit elke school.