Nuttige links

 

Je plaats vinden in de wereld - lessenpakket voor godsdienstleraren, ASO en TSO / BSO 

Thomas

De webpagina voor de godsdienstleraar. Een samenwerkingsverband tussen de faculteit theologie, het VSKO en de Erkende Instantie.

Interdiocesane dienst voor katholieke godsdienst (IDKG)

Informatie over Wetgeving, belangrijke links en documenten die ontwikkeld werden door de vergadering van de Interdiocesane Inspectie. (IRIGSO)

Onderwijsinspectie levensbeschouwelijke vakken

Onder 'info vanuit inspectie' krijg je linken naar de belangrijkste wetgeving en naar documenten van en over de inspectie opgedeeld in 3 categorieën: algemeen, directies en leerkrachten.
De 'commissie LBV' is een overlegcel van inspecteurs-adviseurs van alle levensbeschouwingen. Ze geeft gemeenschappelijke adviezen die voor de verschillende vakken gelden.
 

Nascholingen

Diocesane nascholing voor het vak godsdienst i.s.m. PBD-OND
Hier kan u de initiatieven vinden die de commissie godsdienst als stuurgroep voor het vak (samenwerking tussen leraars en begeleiding en DPB-OND) aanbiedt. De initiatieven voor godsdienst staan tussen de andere initiatieven van  PBD-OND.

nascholingsaanbod van het VSKO

Nascholingen in alle bisdommen

Lucon (Vliebergh-Senciecentrum) -didaché

Jaarlijks is er in de voorlaatste week van augustus een tweedaagse nascholing van Lucon. Ook op andere momenten worden er vormingsmomenten opgezet.

UCSIA – godsdienstonderwijscongres

Sinds enkele jaren organiseert UCSIA in samenwerking met de godsdienstinspectie een congres voor de godsdienstleraren. Om de twee jaar is dit een gemengd initiatief in samenwerking met de inspectie –begeleiding Islam

LOGOS - studiedagen

Elk jaar in de maand mei wordt tijdens een studiedag van de faculteit theologie ingegaan op kernpunten van de christelijke traditie.