Bij tekort aan leraren

 

In tijden van schaarste is het mogelijk dat leerkrachten, die nog niet helemaal beantwoorden aan de opleidingsvoorwaarden, tijdelijk het vak godsdienst geven.  Daartoe moet de bisschoppelijke afgevaardigde eerst de kerkelijke toestemming verlenen. Dit gebeurt uitsluitend na het opladen van de nodige documenten op www.rkg.vlaanderen en na contact met de inspecteur-adviseur via het vicariaat onderwijs. Deze aanstelling is steeds beperkt in de tijd. In een eerste fase kan de leraar, die deze toestemming verkreeg, aan de slag als met een tijdelijk mandaat. Zo kan hij of zij reeds ‘proeven’ van de opdracht. Indien hij of zij zich geroepen voelt om zich verder te engageren, worden hij of zij verwacht om zich spoedig te vormen via een geschikte opleiding. (Zie ook document hieronder voor meer info rond HIGW)