Kandidatenlijst

 

De kandidaat komt op de kandidatenlijst terecht wanneer het dossier volledig is.

De kandidaat kan ook zelf solliciteren bij de scholen maar houdt best het vicariaat op de hoogte wanneer hij/zij niet meer werkzoekend is of terug vragende partij om als kandidaat op de lijst geplaatst te worden.