Evaluatie in het vak

Het is belangrijk dat je als leerkracht evalueert in hoeverre de terrein- en kerndoelen bereikt werden. Mogelijk kan je zo de door de leerlingen verworven vaardigheden en leerinhouden waarderen. Het is belangrijk dat je samen met je collega’s op zoek gaat naar gepaste vormen van evaluatie. Een nuttig instument hierbij is de kijkwijzer. Een belangrijke leidraad blijft de schoolcultuur in verband met evaluatie. Gespreide evaluatie kan in samenspraak met alle godsdienstleraren en na overleg met de directeur. De inspectie-begeleiding wordt graag betrokken bij een verandering in de praktijk.

Op de Thomaswebsite vind je het document een maat voor (n)iets!’ Bijsluiter evaluatie.  Een werkgroep van de inspectie bracht ideeën rond evaluatie samen. We bevelen aan om deze ideeën in de vakgroep te bespreken. Enkele suggesties i.v.m. veelgestelde vragen hebben we hier bij elkaar geplaatst.