Het vakdossier rooms-katholieke godsdienst

Op THOMAS werd een nieuw instrument ontwikkeld waarin een vakgroep de eigen informatie kan bewaren.

Met dit document wil de inspectie-begeleiding de kwaliteit van het vak r.-k. godsdienst op de school ondersteunen. Het instrument wordt door de inspecteur voor alle vakgroepen aangemaakt en de vakverantwoordelijke voert de leden van de vakgroep in, die elk enkele individuele vragen beantwoorden. Ook de directeur wordt gevraagd een luik in te vullen. Het gezamenlijke gedeelte wordt tijdens de vakvergadering ingevuld en verder opgevolgd.

Ook kunnen de leraren hier belangrijke documenten downloaden: bvb vakverslagen, jaarrasters en vorderingsplannen, afspraken i.v.m vakvisie of evaluatie,...

We verwachten dat in alle scholen aan dit vakinformatiedossier gewerkt wordt.