Leerlijnen

Door het uitwisselen en naast elkaar leggen van de jaarrasters kan de vakgroep nadenken over de leerlijnen. Het raamplan godsdienst is geschreven met een duidelijke leerlijn voor ogen (zie Leerplan, p. 49). In elke graad worden er accenten beoogd in de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de jongeren.

Heb als leraar ook aandacht voor de kerndoelen per graad. Het zijn bij wijze van spreken ‘de eindtermen’ die na elke graad behaald moeten worden.