Vakdocumenten

Het vademecum bevat aandachtspunten en informatie met betrekking tot het vak. Deze informatie blijft over de schooljaren heen geldig. In de rubriek vakdocumenten vindt u informatieve documenten in verband met leerplanrealisatie, evaluatie en het opstellen van de jaarplanning.

Elke maand versturen we de maandberichten. Deze nieuwsbrief bevat vakgerichte info en variapunten. Verder krijgt u nieuws over ons eigen aanbod van DPB-OND en het aanbod van externen. Deze info vind je terug in de rubriek ‘aankondigingen’.

U ka deze documenten en maandberichten raadplegen via deze rechtstreekse link.