Pastorale steekkaarten

 

 

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte 11 kaarten uit die scholen op weg zetten om de christelijke inspiratie te integreren in het schoolleven. De kaarten zijn bedoeld voor het (buitengewoon) basisonderwijs, maar kunnen evengoed inspiratie bieden in het secundair onderwijs. In de pastorale steekkaarten vind je tips, blikverruimers, gespreksopeners en voorbeelden die helpen om het christelijk geloof praktisch en concreet te hertalen in alle aspecten van het hedendaagse schoolleven. De elf steekkaarten zijn te vinden op https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastorale-steekkaarten waar u ze ook kan bestellen. 

Meer info te verkrijgen bij Vera Vastesaeger (veravastesaeger@gmail.com)