Missie en visie

samen dienstbaar in meesterschap

Als dienst pedagogische begeleiding Mechelen-Brussel ondersteunen wij alle katholieke scholen in onze regio. In ons begeleidingswerk zetten wij in op drie grote waarden: dienstbaarheid, samenwerking en meesterschap.

dienstbaarheid

Elk kind en elke jongere heeft het recht op het best mogelijke onderwijs. Daarom zetten wij in onze ondersteuning van leerkrachten en schoolteams steeds de ontwikkeling en het leren van de leerling centraal.

samenwerking

We zetten in op partnerschappen met scholen. We ondersteunen vanuit multidisciplinaire teams en bundelen onze expertises zoals curriculum, schoolorganisatie, zorg, diversiteit om een gericht antwoord te formuleren op vragen. We geloven in de kracht van netwerken om van en met elkaar te leren.        

meesterschap

In de lespraktijk en via vakoverschrijdende projecten realiseert de leerkracht samen met de leerlingen en de andere teamleden kwaliteitsvol onderwijs. Door vanuit onze expertise in te zetten op het meesterschap van leerkrachten, directies en schoolteams willen wij deze kwaliteitsontwikkeling maximaal stimuleren.