Ons team

... elkaar waarderen, stimuleren en groeien in professionaliteit.

Peter Op ’t Eynde is regiodirecteur van de dienst pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel en lid van het directieteam van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij is in onze regio verantwoordelijk voor de begeleidings- en ondersteuningsinitiatieven op het niveau van het basis-, het buitengewoon en het secundair onderwijs. Peter waakt over de gezamenlijke doelgerichtheid en de kwaliteit van de werking van de begeleiding in regio Mechelen-Brussel.

Samen met de drie niveaucoördinatoren en in overleg met de bisschoppelijk afgevaardigde tekent hij het algemeen beleid uit voor de begeleidingsdienst. Hij vertegenwoordigt ook de regio in het directieteam van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bouwt zo mee aan een sterk katholiek onderwijs in Vlaanderen.

De werking van de pedagogische begeleidingsdienst in onze regio schrijft zich in in het bredere project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen waarbij de ontwikkeling van elke katholieke school naar een katholieke dialoogschool die kwaliteitsvol onderwijs biedt, centraal staat.

Wij willen vanuit dit perspectief gericht inzetten op een begeleiding die een echte meerwaarde kan betekenen voor  leerkrachten, scholen en uiteindelijk leerlingen. We kiezen daarbij resoluut voor een waarderende houding en een open communicatie met elk lid van het schoolteam. Enkel zo kunnen we een solide basis creëren waarin we elkaar kunnen waarderen, stimuleren en groeien in professionaliteit.

 

Contactgegevens

Peter Op 't Eynde

regiodirecteur Dienst Pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel

GSM: 0497 54 09 69

E-mail: peter.opteynde@katholiekonderwijs.vlaanderen