Onze vraaggestuurde aanpak

Vraaggestuurde begeleiding op maat van elke school

Heb je een ondersteuningsvraag, dan werken we na een intake één of meerdere begeleidingsinterventies uit. We brengen de noden in kaart en vormen een beeld van de context van jouw school. Bij het opstarten of begeleiden van een proces hebben we aandacht voor een doelgerichte, planmatige aanpak.

Waar streven we naar? Welke keuzes maken we? Welke stappen zetten we? Welke timing is haalbaar? Dit en nog andere vragen zijn richtsnoeren in ons begeleidingswerk. Vanuit een waarderende benadering voor geleverde inspanningen, is het onze zorg om teams binnen de school te mobiliseren en te inspireren.

We streven een maximale betrokkenheid na bij het creëren van nieuwe of het bijsturen van bestaande initiatieven. Ook aanzetten bieden tot reflectie om de bestaande praktijk te toetsen op effectiviteit verdient onze bijzondere aandacht. Bij de vraag naar ondersteuning van een pedagogische studiedag, bewaken we mee de integratie ervan binnen nieuwe of bestaande trajecten.