Onze opdracht

Samen met directie, leerkrachtenteam en bestuurders inspireren, stimuleren, ondersteunen en bewaken wij de kwaliteitszorg. Telkens vertrekken we vanuit respect en waardering voor het eigen christelijk opvoedingsproject en het schoolwerkplan van elke school.

De vijf opdrachten van het OKB, het Opvoedingsconcept van het Katholiek Basisonderwijs, vormen de rode draad in onze begeleiding:

  • Werken aan de schooleigen christelijke identiteit
  • Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod
  • Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak
  • Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg
  • Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

Externe partners of organisaties die de kwaliteit van het katholiek basisonderwijs mee waar en levendig maken, nemen we graag mee binnen ons begeleidingswerk.