Profs

Initiatieven en data

Als beginnende schoolleider word je geconfronteerd met een veelheid aan opdrachten, taken en verwachtingen uit diverse hoeken: de kinderen, de leerkrachten, de ouders, het schoolbestuur, de overheid enz. De vragen hebben niet alleen betrekking op het leidinggeven en organiseren van de school, maar ook op o.a. kwaliteitsbewaking, financieel-administratief beheer, communicatie, public-relations en personeelsbeleid.

Je kan voor een deel terugvallen op de vaardigheden die je ontwikkeld hebt als leerkracht, zorgcoördinator of beleidsondersteuner maar toch stoot je op heel wat vragen en noden waar je niet onmiddellijk in je directe omgeving mee terecht kan. Het takenpakket van een schoolleider vraagt om een bijkomende, degelijke opleiding.

Reeds meer dan 16 jaar organiseren we een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders basisonderwijs. Verschillende inhouden worden samengebracht in een gestructureerd en professioneel aanbod dat gesitueerd is in de context van het eigen opvoedingsproject.Deze opleiding (sessies gaan overdag door) is combineerbaar met je directeursfunctie op school.

Je schoolbestuur heeft een kernrol gespeeld in de selectie van jou als schoolleider. Zij zijn een belangrijke steun in de rug bij je eerste professionele stappen. Hun aanmoediging in het deelnemen aan de opleiding Profs is onontbeerlijk.

Samenstelling

Anker Profs 1: Rita Mouton en Ariane Vanlulle (groep 2020-2023)

Anker Profs 2: Mieke Van Vlasselaer (groep 2019-2022)

Anker Profs 3: Kristof Dupont (groep 2018-2021)

Wouter Jaeques: buitengewoon basisonderwijs

Contact en info

mieke.vanvlasselaer@katholiekonderwijs.vlaanderen