Netwerking

Binnen de netwerken hebben we schooloverstijgend aandacht voor de specifieke noden van de leerlingen en de noden van het team. We gaan hierbij voornamelijk vraaggestuurd te werk, hoewel een gericht aanbod ook voorzien kan worden.