Onze aanpak

Vraaggestuurde begeleiding op maat van elke school

In het begeleiden van de scholen gaan we uit van de beleidskracht van de school. We werken vraaggestuurd en doen dit, waar nodig, in samenspraak met andere partners. We bieden op het niveau van ‘de school als organisatie’ ondersteuning aan de directies en op het niveau van de schoolteams gaan we aan de slag vanuit de pedagogische noden van de school.

De pedagogische begeleidingsdienst buitengewoon onderwijs werkt als één dienst voor de beide niveaus: buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs. We streven in onze aanpak zoveel mogelijk naar een samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten van het gewoon basisonderwijs en het secundair onderwijs. We werken samen met de centrale pedagogische begeleidingsdienst van het VVKBuO en de diocesane begeleidingsdiensten in de andere bisdommen. In ons begeleidingswerk streven we naar een evenwicht tussen schoolnabije werking en netwerking.