modernisering SO

De modernisering van het secundair onderwijs uit de startblokken...

In mei 2018 kon je als scholengemeenschap of school/scholengroep inschrijven voor één of meer nascholingstrajecten. Vanuit de dienst pedagogische begeleiding hebben we de gezamenlijke inschrijving als scholengemeenschap gestimuleerd. We juichen toe dat deze oproep door de meeste scholengemeenschappen werd gevolgd. 

(copyright Kath.Ond.Vl.)

  • Door het aanbod per scholengemeenschap te centraliseren is de nabijheid van de schoolbegeleider makkelijker te realiseren. Hij/zij kan samen met collega-begeleiders de vertaling van de inhouden uit het nascholingstraject naar de lokale context van de scholengemeenschap ondersteunen.
  • De schoolbegeleider kan, in samenwerking met de nascholer en curriculumbegeleiders, sneller ingaan op implementatienoden. 
  • We kunnen het uitwisselen van goede voorbeelden in de scholen efficiënter faciliteren en zo samen bouwen aan een meer gelijkgericht secundair onderwijs in de scholengemeenschap. Hierbij houden we rekening met de specifieke context en input.

Meer concrete info vind je in de subrubrieken

Wil je weten welke info Vlaanderenbreed beschikbaar is? Klik hier

Benieuwd naar welke scholen al mooie initiatieven ontwikkeld hebben? Hier vind je meer info van onze pioniers

Op welke ondersteuningsaanpak kan je rekenen? Klik hier