kenmerken vanuit krachtlijnen

STAP 2: KENMERKEN VANUIT KRACHTLIJNEN

In je brainstormoefening komen waarschijnlijk krachtlijnen naar boven zoals een vlotte overgang van de basisschool naar de eerste graad, een brede en algemene vorming voor alle leerlingen, meer differentiatie door remediëring en verdieping, een ontwikkelingsgerichte evaluatie, talentontwikkeling, het maken van een positieve keuze voor de tweede graad,...

Nu ben je klaar voor de laatste fase in het voorbereidend denkwerk. We trachten de krachtlijnen die richtinggevend zijn voor jouw gemoderniseerde eerste graad scherper te formuleren. Door van krachtlijnen naar concreter geformuleerde kenmerken te gaan, wordt het beeld op jullie vernieuwde eerste graad duidelijker, krachtiger en dus ook praktijkgericht. Deze kenmerken vormen de toetssteen om de werking van jullie gemoderniseerde eerste graad concreet uit te bouwen: een nieuwe lessentabel, vernieuwde lesaanpak, andere organisatievormen, ... 

Hoe kunnen deze concreter geformuleerde kenmerken er dan uitzien? We geven hieronder een aantal voorbeelden, telkens gelinkt aan een krachtlijn. Opgelet, deze voorbeelden zijn indicatief. Maak deze oefening vooral zelf met de output van jullie brainstorm.

Blijkt uit jullie brainstorm dat bijvoorbeed inzetten op een vlotte overgang van basis naar secundair essentieel is? Probeer het dan in deze fase concreter te benoemen zoals:

  • De leerlingen uit onze eerste graad ervaren een aanpak die aansluit bij het basisonderwijs.
  • De leerkrachten uit onze eerste graad inspireren elkaar, wisselen uit, hospiteren, ... over een sterke lesdidactiek.
  • ...

Gaf jullie team tijdens de brainstorm aan dat talentontwikkeling en het maken van een positieve keuze voor de tweede graad beter kan? Dan laat zich dit misschien kenmerken door:

  • De leerlingen kunnen gedurende de twee jaren uit de eerste graad proeven van verschillende interessegebieden.
  • De leerlingen worden keuzevaardig door verschillende maatschappelijke domeinen te ontdekken, ook buiten de school.
  • ...

Zowel tijdens het middenkadercongres als tijdens de studiedag van LIEN vlaanderen op 9 november zullen sterke sessies aan bod komen. Voor de B-stroom start vanaf 21 november het lerend netwerk B-inspired. Via een schoolbezoek, getuigenissen en uitwisseling kan je een strategie uitwerken om anders aan de slag te gaan in de B-stroom. Laat je ook hier inspireren om van krachtlijnen naar onderscheidende kenmerken te komen voor jullie gemoderniseerde eerste graad.